Bannerbilde

Vårvask!

Egentlig starter vårrengjøringen om høsten. Fjern lauvet når høststormene har blåst det av trærne og ned på hagegulvet ditt,. Da sparer du deg for mye arbeid når våren kommer.

Lav vårsol i en "nyvasket" hage. Først ble belegningssteinsdekket sopt, og så spylt rent med vanlig hageslange.

Alt som står ute blir tilsmusset over tid. Det gjelder også heller og belegningsstein. Hvis du legger ned noe ressurser i forebygging, blir rengjøringen enklere.

Fjern blader, rusk og rask undervegs, før de får festet seg for godt, og i hvertfall før organisk materiale går i oppløsning. Lauv blir til jord, og det ønsker vi ikke å ha på overflaten av fine betongprodukt.

Områder hvor det er trafikk, for eksempel i kjøre- og gangsoner, holder seg renere enn områder hvor tilsmussingen får ligge i fred. Bruk litt tid på å sope de ubrukte arealene, så reduserer du behovet for vasking og luking.

Etter vinteren er det fornuftig og trivelig å sope over utegulvet. Da bør det også spyles. Velger du å høytrykkspyle må du unngå å skade betongen. Det gjør du ved å ha lavt trykk og/eller stor avstand fra dysen til steinene. Det er viktig å sikre at betongens overflateruhet ikke økes. Hvis betongens overflateruhet økes, blir den mer mottakelig for urenheter. Hvis høytrykksspyler brukes, må vannstråleretningen høyst ha en vinkel på 30 grader med overflaten, fordi større vinkel kan medføre at fugesanden virvles opp og vaskes ut. Skulle det skje, fyller du på med ny fugesand når dekket er tørt.

På offentlige områder brukes det vanligvis feie- og sugemaskiner til rengjøring. Hvis disse brukes på dekker med fuger, som belegningsstein og heller, skal en være oppmerksom på at det er fare for at maskinene kan fjerne fugematerialet. Derfor bør man det første året kjøre med begrenset sug og trykk på børstene.

Det skal kontrolleres jevnlig at fugematerialet ikke fjernes. På plasser og veier vil hellenes og belegningssteinenes farge endres med tiden; organiske og uorganiske urenheter faller ned fra luften, og det legges igjen gummi fra trafikken i overflaten. Overflaten vil bli en anelse mørkere med tiden. Regelmessig rengjøring med vann og kost eller høytrykksspyler kombinert med et rengjøringsmiddel fjerner de fleste urenheter. Det er bedre å ”holde det rent” i stedet for å ”gjøre rent”; det vil si jevnlig feie belegningen i stedet for å høytrykkspyle den en gang i året.