Bannerbilde

EPD - Breeam: Miljødeklarerte Multiblokkprodukt

EPD - Breeam: Miljødeklarerte Multiblokkprodukt

Multiblokk 12, 15 og 19 er miljødeklarert i henhold til standarden hos EPD Norge.

For å få bygg Breeamsertifiserte, må det benyttes produkter med EPD-sertifikat. Multiblokk har EPS-sertifisert produkter for å imøtekomme behovet til kunder som bygger Breeam-godkjente bygg.

Vi hos Multiblokk har valgt å miljødeklarere våre betongblokker Multiblokk 12, 15 og 19. Disse solide betongblokkene er velegnet til garasjer, grunnmurer, ringmurer, forstøttningsmurer og skilleveger. Ved nøyaktig muring får du en dekorativ ubehandlet overflate. Ønskes en tettere overflate, kan blokkene males, slemmes eller pusses. Multiblokk kan også levere fargede blokker.

EPD er et kortfattet dokument som oppsummerer miljøegenskaper til en komponent, et ferdig produkt eller en tjeneste og er alltid basert på internasjonale standarder.

EPD gir et kortfattet livsløpsbasert regnskap for et produkt eller en tjeneste, der ressursforbruk og potensielle miljøpåvirkninger er kartlagt.

EPD informerer om miljøegenskaper på en objektiv, sammenlignbar og adderbar måte og gir miljørådgivere og innkjøpere et bedre grunnlag for å vurdere miljøbelastningen på produkt ved innkjøp av varer og tjenester.EPD gir ledere bedre beslutningsgrunnlag i strategiske prosesser i forbindelse med produkt- og miljøutvikling.

EPD gir ansvarlige for utvikling og innovasjon et viktig redskap ved produktutvikling og forbedringer i hele produktverdikjeden, og markedsansvarlige nødvendig dokumentasjon av miljøegenskaper i henhold til kundens krav. Forespørsler med krav om denne type dokumentasjon øker i omfang, etter hvert som vi får flere "miljø-bygg".

Les mer på www.epd-norge.no


EPD, miljødeklarasjon, Breeam