Bannerbilde

Litt hekta på kontroll

Litt hekta på kontroll

Vet du hva tunnelproduksjon og produksjon av belegningsstein, blokker og andre betongprodukt har til felles? Det vet Kristian Næsheim.

Tekst: Inger Anita Merkesdal   

Han er 31 år, ser ut til å ha konkurranseinstinktet i orden, er Multiblokks nye kvalitetsleder - og har fagbrev som tunneldriver.

Fagbrev som tunneldriver fikk han ved å velge linjen for anlegg og bergverk på videregående. Etter avlagt fagbrev tok Kristian teknisk fagskole, han har vært anleggsleder i tunnelprosjekt i noen år og arbeidet de to siste årene i Statens vegvesen.

Trives i bedriften

I september overtok han kvalitetslederansvaret hos Multiblokk.

– Hva er inntrykket ditt så langt?
– Jeg har fått et bra inntrykk. Det er et kjekt arbeidsmiljø i bedriften, og produksjonsgjengen er Kristian Næsheim i arbeid på Multiblokks laboratorie. engasjert. De er motivert for å optimalisere og interessert i å dele kunnskap. Det gjør det lett for meg å komme inn og stille spørsmål. Så dette lover bra, svarer Kristian engasjert.

– Hva visste du om produksjon av betongbelegg og –blokker før du startet her?
Han smiler; – Nærmest ingenting, såpass ærlig må jeg være.

– Hva var det da som gjorde at du søkte?
– En kjenning av meg, som arbeider hos Skjæveland, satte meg i kontakt med selskapet. Etter noen samtaler virket dette veldig spennende, og her er jeg, svarer han.

Innlysende likhet

Kristian har brukt ukene etter ansettelsen til å sette seg inn i det som skjer i produksjonen, foreløpig i hovedsak knyttet til Hess-maskinen.

– Og hva er fellesnevnerne mellom dette og tunnel?
– Fabrikkproduksjon og tunnelproduksjon er i praksis det samme. Begge deler består av en linjeproduksjon som går i sykluser som gjentas, og hvor tid er et kritiske element. Og så må du sørge for at alt gjøres 100 prosent for hvert trinn i prosessen, slik at du forebygger feilkilder og feil som forplanter seg. I tunneldriving handler det om å sørge for at neste mann kommer til dekket bord.

Han snakker fort og overbevisende. Dette kan han, og det er dette han fasineres av; å bryte prosesser ned i detaljer, og så optimalisere hvert trinn.

– Hva er det i kvalitetssikringsarbeidet som motiverer deg?
– Mange faktorer …
For første gang må han tenke seg om.
– Jeg synes er gøy å lære så mye om detaljene at jeg kan forutse og styre kvaliteten.
– Kontroll altså?
– Ja, kontroll – og ikke bare over én og én faktor, men hvordan faktorene påvirker hverandre. Sammensetningene tilfører betongen og produktene egenskaper. Men tilsetter du noe for å oppnå en egenskap, risikerer du at det går ut over noe annet. Jeg vil til bunns i faktorene, det handler om å styre egenskapene.

I vinden – eller uten

– Og hva gjør du på fritiden?
– Hva jeg gjør utenom jobb?

Kristian Næsheim hos Multiblokk.  Igjen en liten tenkepause, denne avsluttes med et smil.
– Da følger jeg med på værmeldingen. Er det vind, så springer jeg ned og kiter. Er det ikke vind, så springer jeg ned og surfer.
– Og hvis det er for mye vind eller ingen bølger?
– Da er det inn for å klatre!
– Handler dette også om kontroll?

Han ler.
– Ja det gjør jo det. Det handler om kontroll på helsa og er en avreagering fra hverdagen.

Vi gleder oss til å følge ham i arbeidet hans, velkommen Kristian!