Bannerbilde

Multiblokk; ny mann på laget

Multiblokk; ny mann på laget

Kjell Arne Taksdal har overtatt ansvaret for oppfølging av Multiblokks forhandlere i Rogaland og Hordaland. Jærbuen har omfattende erfaring og er allerede i gang med oppgaven.

Tekst: Inger Anita Merkesdal   

Kjell Arne, på 38 år, har studert økonomi og markedsføring på BI. Undervegs fikk han tilbud om fast stilling hos Coop Byggmix Bryne, hvor han arbeidet deltid mens han studerte. Da Monter åpnet på Bryne, begynte han Taksdal.

– Hos Monter var jeg med helt fra butikken startet, beskriver han.

– Så da kjenner du Multiblokk-produktene fra det tidligere arbeidet ditt?

– Ja, jeg har arbeidet med salg av basissortimentet gjennom Coop.

Aktiv Jærbu

– Og hva er inntrykket ditt av Multiblokk og produktene våre?

– Jeg har alltid forbundet Multiblokk med kvalitet. Jeg har tenkt på dem som et solid, lokalt firma med fine produkter. Jeg har hatt noe å gjøre med Jone fra før av. Å få være på kollegasiden med ham, fremfor forhandlersiden, synes jeg er spennende.

Kjell Arne Taksdal på kontoret sitt hos oss. Den engasjerte mannen kommer nok også til å være mye ute.  Stillingsutlysningen kom han tilfeldigvis over på Finn.

– Jeg følte at jeg hadde gjort meg ferdig hos Monter. Da jeg så Multiblokks utlysning tenkte jeg at dette er en alt for gylden anledning til å ikke gripe sjansen.

Kjell Arne Taksdal kommer opprinnelig fra en gård, like i utkant av Bryne. Fritiden bruker han sammen med sønnen på ni, sammen med kjæresten og venner og til trening.

– Jeg er vel en ganske ordinær type.


– Du virker da ganske så aktiv?

– Nja ... jeg liker jo at det skjer noe, og er blitt veldig glad i trening, svarer vår nye mann med smil i stemmen.