Bannerbilde

En betonghistorisk reise

En betonghistorisk reise

Solide, robuste og varige heller og belegningsstein er Multiblokks varemerke. I en av Europas mest moderne fabrikker for masseproduksjon av betongprodukter lager vi betongvarer som gir gode løsninger i det offentlige rom, i privathager og næringsområder.

Betong egner seg til å skape vakre, intime soner hjemme i hagen. Betongdekker gir gode gårdsrom og biloppstillingsplasser, og er deilig å gå på med bare bein en solvarm sommerdag. Like velegnet er belegningsstein av betong til industriarealer. Industristeinen Multiloc bevarer stabiliteten i dekkene, tåler veldige laster og slitasje.


Multiblokk har betydelig lagerkapasitet, det sikrer vareleveransen.

Vår permeable belegningsstein Multiloc Dren sørger i tillegg for effektiv drenering fra industriareal. Heller som Gangbaneheller og Stavheller er svaret på ønsker fra landskapsarkitekter, som etterlyste funksjonelle og kraftige betongprodukt for offentlige areal. De er like velegnet i private hager.

I starten produserte Multiblokk betongblokker til vegger, grunnmurer, garasjer og lignende, til selvbyggere og proffmarkedet. Dette er fortsatt et viktig salgs- og satsningsområde hos oss. Derfor utvikler vi også nye typer betongblokker, blant annet for lavere murer.I 2009 fornyet vi produksjonen vår totalt. Da åpnet vi en av Europas mest moderne fabrikkbygg for masseproduksjon av betongprodukter. Her er alt tilrettelagt for effektiv produksjon av betongvarer med optimal kvalitet. Hele produksjonen er fullautomatisert, og blir nøye overvåket. God internkontroll, som etterprøves av eksterne instanser, ivaretar at alle produktene har optimal kvalitet. Vi har eget testlaboratorium og driver et aktivt Fou-arbeid. Både i egen regi og i samarbeid med andre aktører utvikler vi nye bruksområder for betongprodukt, og videreutvikler kvaliteten på betong og betongproduktene våre. Blant annet er Facemix, Jernbanelokk og Multiloc Dren resultater av dette.

I tillegg til å ha bransjens mest avanserte produksjonsutstyr, investerer vi jevnlig for fortsatt å være i toppskiktet. Produktutvikling er en ubrutt prosess hos oss, og ligger til grunn for alt vi gjør. Derfor oppfordrer vi våre kunder, ansatte og andre til å komme med ideer til nye produkter.

Multiblokk AS er en del av Skjæveland Gruppen. Vi var tidligere et datterselskap av Skjæveland Cementstøperi. Bedriften startet som Ganddal Cementstøperi, og ble kjøpt opp av Skjæveland Cementstøperi i 1981. Navnet ”Multiblokk” fikk bedriften da blokkavdelingen ble skilt ut som eget selskap i 1988.

Betongproduktene våre selges via forhandlere til proff- og privatmarkedet, og ved direktesalg til proffkunder. Markedsområdet vårt utvides kontinuerlig. Multiblokk-forhandlere er nå fra Bergen til Oslo, og opp til Trondheim. Innen industristein konkurrerer vi landet over. Vår hittil største kontrakt er leveransen av 40 mål industristein Multiloc til Ågotnes Næringspark utenfor Bergen. Våren 2014 fikk vi oppdraget med å levere en ny type stein til landets største innendørs garasje. Vi skal produsere og levere 23 000 kvadratmeter av denne steinen til Åsane Senter utenfor Bergen.

Historien om Multiblokk handler om sementstøv og lange dager, om hardt arbeid, solide produkt og dyktige medarbeidere på hver post, fra produksjonslinjen til salgsapparat. Historien vår handler også om fornøyde kunder og dyktige forhandlere. Bli med oss på ferden!