Målinger starter

27. april 2015 startet målingene på test- og demonstrasjonsfeltet.

Den 27. april 2015 ble datasystemet på test- og demonstrasjonsfeltet startet opp og registreringen av data begynte.