Rene resultat

Den første av de årlige rense- og inspeksjonsrundene av ifs-kummene i Vagleskogveien er gjennomført. Resultatet er meget lovende.

Storm Aqua har ansvaret for oppfølgingen av kummene, som skal tømmes og inspiseres årlig. Den 8. Juni 2016 ble dette gjennomført for første gang.

Alle fire ble tømt, og så inspisert med videokamera. Resultatet er meget lovende. Den sandfangkummen som får størst tilført vannmengde og derfor er hardest belastet, Kum SF 7, var halvfull av sedimenter. Likevel viste filminspeksjonen av det underliggende pukkmagasinet at det overhode ikke er tilført noe sediment til pukkmagasinet.

Dette bekrefter at kummen virker som det sandfanget den er utviklet for å være. Det var for øvrig heller ikke sedimenter i pukkmagasinet i de andre kummene.