Oppstart grunnarbeidet

Stangeland Maskin AS har begynte med grøftearbeidet i begynnelsen av juni. Traubunnen skal blant annet formes for å lede overvannet til området på tomten som egner seg for infiltrasjon.

På tomten skal alt overvannet håndteres lokalt, gjennom infiltrasjon. Infiltrasjonstester viste imidlertid at på deler av området egner grunnen seg ikke for infiltrering. Samtidig er det på et område nord på tomten, svært gode infiltrasjonsmuligheter. Derfor skal traubunnen legges med fall i lengderetningen, slik at vannet som når traubunnen får en naturlig avrenning ned mot infiltrasjonsområdet.

Arbeidet med å etablere grøftene, montere de fire ifs-kummene og forme traubunnen startet i begynnelsen av juni.