I hovedsak er alt av rør og kummer til overvannsledningen levert.