Til alle kunder og leverandører
IMG 0829
DSC 2147
IMG 8192
DSC 2103
DSC 1147[endret]
DSC 1330[endret]
Våtstøpt slisserenne
DSC 6295
Capone på Finnøy
Slisserenne med avlastningsplate
Pipeliftertest på Tananger

Nyheter!

 • Papirfly.MSPServer.Entities.PfDocument

  Prisjustering 2020

  Vi har tidligere gjort justeringer utpå vårparten, men legger nå dette om til å gjelde fra februar i tråd med våre leverandørers praksis.

  Les mer
 • Papirfly.MSPServer.Entities.PfDocument

  Sandnes: imponerende sentrumsfornying

  I Sandnes sentrum bygges rådhusplass og bypark mens det monteres nye ledninger for overvann, spillvann, fjernvarme- og kjøling i sentrumsgatene, samtidig som kollektivterminalen nylig ble renovert på 2,5 måned.

  Les mer
 • Papirfly.MSPServer.Entities.PfDocument

  LOD i åpne vannveier - det virker!

  Strenge kommunale krav til overvannsdisponeringen gav utradisjonelle løsninger i dette byggefeltet, dimensjonert for 500 boenheter. Nå forsvinner nedbøren så fort at det er vanskelig å få bilde av vann i vannveiene!

  Les mer
 • Papirfly.MSPServer.Entities.PfDocument

  Infiltrasjon som bygger på naturlige metoder

  Etter at ingeniørene hadde vurdert konvensjonelle løsninger for overvannshåndteringen og forkastet disse, så de på muligheten for å benytte samme prinsipp som før utbyggingen: Å la vannet infiltreres ned, og ut i grunnen og steinfyllingene.

  Les mer
Flere aktueltsaker >>