Capone på kaien Sandnes 4
IMG 0829
DSC 2147
IMG 8192
DSC 2103
DSC 1147[endret]
DSC 1330[endret]
Våtstøpt slisserenne
DSC 6295
Slisserenne med avlastningsplate
Pipeliftertest på Tananger

Nyheter!

 • Papirfly.MSPServer.Entities.PfDocument

  Overraskende fotrør-funn

  I Stavanger skal Grunn-Service sanere et strekk på 1300 meter. Entreprenøren skal blant annet montere en ny fellesledning av fotrør, med innvendig V-profil.

  Les mer
 • Papirfly.MSPServer.Entities.PfDocument

  Alma Regnbed plassert i infiltrerende areal

  Vårt prefabrikkerte regnbed av betong, Alma, har god og dokumentert kapasitet, bidrar til effektiv overvanndisponering og renser overflatevannet. Se hva som skjer når Alma plasseres i et infiltrerende areal.

  Les mer
 • Papirfly.MSPServer.Entities.PfDocument

  Landskapsarkitekten; Vi starter med vannet

  Landskapsarkitektur har handlet om forming av arealer i større landskapsområder, byer og tettsteder, med vekt på grøntareal og andre overflatestrukturer. Med klimaendringene og behov for nye måter å håndtere overvannet på, har faget plutselig også ansvar for nedbørshåndtering og trygge vannveger.

  Les mer
Flere aktueltsaker >>