Grunnlaget for Skjæveland Gruppen

Bakgrunnen for etableringen av Skjæveland Cementstøperi, starten på det som nå er Skjæveland Gruppen, var et udekket behov for trygg tilgang til vann.
Gårdsbruket
Tekst: Inger Anita Merkesdal

Georg Hebnes (1910 - 1990), som var en handlingskraftig mann, trengte brønnringer. Han flyttet med sine foreldre og søsken til Skjæveland i Sandnes i 1938. Familien kom fra Hebnes i Ryfylke, hvor de hadde drevet gårdsbruk og dyrket frukt og grønnsaker.

På Skjæveland var det vanskelig å finne vann. Driftige Georg Hebnes begynte å grave. Til sammen grov Hebnes sju brønner, som han steinsatte, før de fikk vann nok. Den dypeste brønnen var hele ni meter.

Under arbeidet med brønnene fikk han ideen som førte til opprettelsen av Skjæveland Cementstøperi; fremfor å steinsette brønnene begynte han å støpe brønnringer av betong.

Til former brukte han sildetønner, som han hadde god erfaring med fra oppveksten på Hebnes. Han benyttet sildetønner i to forskjellige dimensjoner, og fylte betong i mellomrommet. Armering var piggtråd etterlatt av Tyskerne... Dette ble starten på bedriften, som Georg Hebnes stiftet i 1946.


Skjævelands grunnlegger
Et tidlig portrettbilde av Georg Hebnes felt inn i et av de få bildene fra produksjonen den gangen.

Aktiv bidragsyter til framtidens løsninger

Initiativ og løsningsvilje har siden kjennetegnet Skjæveland Cementstøperi og senere Multiblokk, som ble grunnlagt av neste generasjons eiere. Det er disse selskapene som la grunnlaget for det som i dag er Skjæveland Gruppen.

Vår drivkraften er å skape og produsere produkt som løser utfordringer. Nye varer er utviklet fordi noen hadde en uløst oppgave, eller fordi noen så en bedre måte å løse en utfordring på. I den senere tiden har Skjæveland Gruppen også tatt initiativ til og bidratt innen offentlige forsknings- og utviklingskontrakter (OFU). Dette har vært prosjekt hvor selskapene i nært samspill med det offentlige over år har arbeidet frem nye produkt i en større helhet.

Denne motivasjonen er også årsaken til etableringen av Storm Aqua, kompetanseselskapet som blant annet har ansvaret for dokumentasjon og kommunikasjon innen overvann, på vegne av gruppen.