Kalkulatør med allsidig kompetanse

Skjæveland Gruppens nye VA-kalkulatør, Michael Sivertsen, har begrenset VA-erfaring. Noen år som håndmann i grøft er alt, og det var for en mannsalder siden. Til gjengjeld drar han nytte av en høyst variert erfaringsbakgrunn.
Michael Sivertsen ved Box Culvert
Tekst: Inger Anita Merkesdal

Michael Sivertsen er 42 år, samboer og far til ei jente på 2,5 år. Han bor på Hana i Sandnes, men kommer opprinnelig fra Skar i Evenes. Det er en liten plass ute ved havet, i Nordland, hvor det bodde om lag 16 mennesker da han vokste opp.

Trives i selskapet

Den 02.02.2022 begynte Sivertsen i Skjæveland Gruppen.

– ­Hva er erfaringene dine her så langt?

– Det første inntrykket mitt er at jeg har fått kjekke kollegaer. Jeg liker at folk på huset er i godt humør og at det alltid er mulig å få tak i en god kopp kaffe her, svarer mannen med et smil.

– Det virker som om de har en fin måte å ta vare på sine ansatte på. I tillegg er Skjæveland Gruppen en proff og ryddig bedrift, der det ikke er noen tvil om dine rettigheter som arbeidstaker. Jeg opplever også at det ikke er noe sterkt hierarki her. Alle har beina godt plantet på jorden og gjør sitt, fra sin plass i organisasjonen, for å bidra til et felles beste, mener Michael.

Michael Sivertsen og VA varer
Michael Sivertsen har en evne til å luke ut essensiell informasjon, og finne ut av hvordan ting kan løses.

Vil ha kontroll

Arbeidsdagen er variert. Den korte versjonen er at jobben handler om beskrivelser, tilbudsbrev, salgsbetingelser og filer som mottas og sendes.

Michael svarer og forklarer rolig og veloverveid, til tross for at innboksen koker. Stress løser ingenting.

– Travelt?

– Ja, det er veldig masse forespørsler for øyeblikket. Jeg er opptatt av helheten. Prissetting handler om ingredienser i resepter og prosenter linket opp mot råvarepriser. Vi skal ha kontroll. Jeg må vite at prisen jeg gir er korrekt, og per nå svinger råvareprisene mye. Det er utfordrende, men må løses.

Variert så det holder

Som ung var Michael noen år håndlanger for en maskinentreprenør. Senere arbeidet han som bartender og lagermedarbeider. Han har også vært selger, lagersjef og senere proffselger hos Flisekompaniet på Skøyen. Michael etablerte og drev Studio Mini, et eget selskap hvor han påtok seg tegneoppdrag til baderom og forskjellig annet. I den forbindelse jobbet han som snekker på noen av prosjektene han tegnet. Senere utdannet han seg til arkitekt i København. Før det gjennomførte han en toårig fotografutdannelse, ved Nordland Kunst- og filmhøgskole i Lofoten.

Etter endt utdannelse i København, han var ferdig med Bacheloren sin i 2017, flyttet mannen til Oslo. Der møtte han ei fra Ganddal, og så gikk det som det måtte gå ...

Derfra til Skjæveland

– Det gikk ikke lange tiden før vi flyttet sammen. Så gikk det litt lengre tid før vi fant ut at det var en god ide å få barn. Da valgte vi å flytte tilbake til der hun kom fra, forklarer han.

Den tiden arbeidet mannen som arkitekt, og kunne jobbe og bo hvor som helst.
– Etter noen år fant jeg ut at det å drive for seg selv som arkitekt, når en også skal pusse opp et gammelt hus på Hana, og kombinere det med omsorg for ei lita jente og ha et familieliv, ikke nødvendigvis er det beste valget, forteller den ferske kalkulatøren.

Derfor søkte han seg tilbake til en fast jobb. Først arbeidet han en tid som snekker igjen. Da kalkulatørstillingen hos Skjæveland dukket opp, søkte han på den, og her er han.

Michael Sivertsen ved Fotrør
Skjæveland Gruppens nye VA-kalkulatør har mye å sette seg inn i, og drar nytte av kompetansen i bedriften.

Mye kunnskap i bedriften

– Du har litt å lære om VA?

– Ja, det har jeg, selv om alle erfaringer spiller inn i det man gjør. Dette er avgjort et fag med mye innhold og mange variasjonsmuligheter. Det finnes ikke en fastsatt standard, som sier at det skal være slik eller slik. Vi har retningslinjer og definerte bunnseksjoner. Det er ikke bestandig like lett å lære seg å hente ut informasjonen en trenger fra dokument og tegninger. Derfor er jeg glad for at det sitter erfarne folk rundt meg. Det er mye kunnskap i bedriften, svarer han.

Umiddelbart kan en tenke at han ikke får mye bruk for arkitektutdannelsen sin som VA-kalkulatør. Men yrkene fordrer mye av det samme. Det å løse usynlig problematikk ligger i bunn. Det samme gjør evnen til å ta oppgaven på alvor, sette seg inn prosjekt og sørge for å ivareta både helheten og detaljene.

– Hva kan du bidra med inn i stillingen for Skjæveland Gruppen?

– I og med at jeg er ny, vil jeg se på bedriften med nye, friske øyne. Jeg vil eventuelt gjøre observasjoner og komme med forslag til hvordan ting kan gjøres mer effektivt. I hovedsak er jeg en problemløser, i vid forstand. Det jeg liker aller best er å bryne meg på utfordringer det umiddelbart ikke er noen gode løsninger på, og så finne ut hvordan det skal fikses.

Han høres ut som om han kan trives i en bedrift hvor kontinuerlig forbedring og endring ligger til bunn for det som skjer. Det kan passe godt.