Kategoriansvarlig Vann og avløp

Av hensyn til kundene, produkt- og markedsutviklingen, spisser Skjæveland Gruppen salgs- og markedsarbeidet sitt. Det sammenslåtte selskapet konsentrerer innsatsen om fire produktkategorier.
Inge Furenes 1
Tekst: Inger Anita Merkesdal

Disse er: Vann og avløp, Infrastruktur, Subsea samt Mur og belegg. Hver av produktkategoriene har en kategoriansvarlig, som er produktspesialist og ivaretar både kunder og produkt innen sin kategori. Inge Furenes er kategoriansvarlig for Vann og avløp. Silje Vagle er kategoriansvarlig for Infrastruktur mens Atle Skandsen er ansvarlig for Skjæveland Gruppens produktkategori Subsea.

– Hva betyr denne nye tittelen din for kundene?

– For kundene betyr det lite. Jeg vil i hovedsak fortsette å gjøre det jeg alltid har gjort, men vil nå være mer markedsmann enn salgsmann. Nå er Jan Herbert Sandsmark leder salg for hele organisasjonen, svarer Inge.

Inge Furenes har utstrakt kundekontakt. Han følger opp prosjekt og har også overordnet prosjektledelse på noen prosjekt. Når kundene kontakter ham, vil han følge dem opp på samme måte som han alltid har gjort.

Inge Furenes 2
Inge Furenes i kjent stil.

Økt konkuransekraft

Inge begynte å jobbe hos Skjæveland i august 2014 og har allerede ledet salgsavdeling for VA i flere år.

– Vann og avløp er et fag jeg har levd med hele livet, og jeg trives godt med kunden og faget. Når omleggingen er på plass, får jeg også spisset meg enda mer mot VA, beskriver VA-mannen.

Da Inge Furenes i 2014 begynte å arbeide på salgssiden hos Skjæveland, kjente han allerede bransjen og folkene. Nå er han selskapets kategoriansvarlige for VA.

– Hvordan ser du på tiden fremover?

– Vi er optimister når det gjelder kommende aktivitet i markedet, og håper det gir utslag i høyere priser.

– Og så er Skjæveland i ferd med å etablere splitter ny fabrikk. Hva tenker du om det?

– Jeg synes først og fremst at det er spennende, svarer han.

Skævelands nye fabrikk skreddersys for best mulig produksjon av en ny serie produkter: Exact. Disse får en flott ny finnish og er utformet for å bidra til økt bærekraft. Enhetene blir lettere samtidig som de har en optimalisert produktdesign, for å opprettholde samme styrke.

– Markedet er blitt mer krevende og det stilles langt strengere krav til målnøyaktighet og produktdetaljer. Den nye fabrikken gir oss store muligheter, og jeg mener at vi får gevinster av den, svarer Inge Furenes, som er Skjævelands kategoriansvarlige innen Vann og avløp.

Konkurransekraften vår vil øke med denne nye fabrikken.

Exact er fellesbetegnelsen for de nye Skjæveland-produktene med unike egenskaper knyttet til målnøyaktighet og overflate. Eksakt-serien er også et betydelig virkemiddel i Skjæveland Gruppens innsats for bidra til betydelig reduksjon i bransjens CO2 utslipp, og økt bærekraft. Disse rørene er fra en tidlig produksjon av eksakt-produkt.

Fakta

Skjæveland Cementstøperi og Multiblokk fusjoneres til ett selskap. Sammenslåingen er en del av selskapenes tiltak for å spisse gruppen som en industriell organisasjon rigget for vekst.

Spissingen av salgsapparatet, med fire kategoriansvarlige, gjennomføres for å ivareta kunder, produkt- og markedsutviklingen best mulig