Bannerbilde

Stjernelodd til utsatte havområder

Stjernelodd til utsatte havområder

Stjernelodd fra Skjæveland er konstruert for å bli brukt i ekstra krevende områder.

Disse loddene har vi produsert for et EB-Marine prosjekt på Orre, hvor EB-marine rehabiliterer en utslippsledning på oppdrag av Ivar (Interkomunalt vann, avløps og renovasjonsverk). Loddene monteres på rør DN 500, og utslipsledningen skal bli 350 meter lang.

Disse stjerneloddene veier 1155 kg. Utformingen gjør at det ligger stødig på bunnen. Disse loddene benyttes spesielt i ekstra krevende områder, som ved land og der det er langgrunt. I havområder med myk bunn, sand eller leire vil bølgekraften gjøre at loddet arbeide seg ned i bunnen. Dette sikrer plasseringen av ledningene, og forebygger at ledningene vandrer i takt med bølgene og tidevannet.