Bannerbilde

Arbeid ved vegen; Stangeland Maskin oppgraderer vannrør

Arbeid ved vegen; Stangeland Maskin oppgraderer vannrør

Varselskiltene om anleggsarbeid og Stangeland Maskins folk, biler og maskiner er lett synlige ved Prestakrysset på Håland, i Varhaug.

Heldigvis er trafikken på veien lavere enn aktiviteten i grøfta. For i grøfta er en arbeidsgjeng fra Stangeland Maskin AS, med to gravemaskiner, en lastebil og to håndfolk, i full sving med å erstatte en gammel vannledning av eternitt med ny, trygg vannledning. Samtidig benyttes anledningen til å legge ned nye kabler.

Lav biltrafikk forbi anleggsområdet gjør arbeidet tryggere og enklere. Det legges nye kabler når grøfta like vel måtte graves for å oppgradere vannledningene.

Grei oppgraderingsjobb

Oppdraget er å oppgradere vannledningen i et strekk på tre kilometer. Jobben må være ferdig til september, men formannen på prosjektet, Kenneth Hodne, håper å være ferdig før sommeren.

Arbeidet startet i Prestekrysset. De har allerede montert åtte nye vannkummer, av i alt 13. Vannledninger som er lagt oppå bakken sørger for midlertidig vannforsyning til abonnentene langs veien. I en del av strekket har de fjernet de gamle rørene av asbest. Nå har de kommet frem til et punkt hvor det gamle vannrøret svinger litt på seg, derfra og videre skal det bare få ligge.

Kenneth Hodne hos Stangeland Maskin AS, tidligere norgesmester i gravemaskinkjøring, har ansvar for prosjektet.Massene er fine, det er noe vann i grøfta, men ikke verre enn at det enkelt pumpes ut.

– Utfordringer?
– Nja… ikke enda. Vi kommer til å få en om litt, da skal vi krysse en bekk. Men det tar vi når det kommer, vi kan jo i første omgang håpe på lav vannføring sier Hodne med et smil.

Fra arbeiderne har montert en vannkum og til kummen kan levere drikkevann, går det fire dager. Såpass tid trengs for å trygge abonnentene. I mellomtiden skal vannet klores, testes og godkjennes.

Vannledningene skal ligge med minimum 1,30 meter overdekning. Kenneth Hodne graver seg ned til ca to meter.


Fakta:

Ved Prestakrysset på Varhaug legger Stangeland Maskin AS ny vannledning på oppdrag av Hå kommune.

Skjæveland leverer 13 vannkummer til prosjektet.

Gamle vannrør er uheldige av flere årsaker. Etter krigen, da landet skulle gjenoppbygges, og frem mot 1970, ble det i hovedsak lagt rør av asbest og jern. Disse er så tynne at det tæres hull. Dette medfører fare for inntrenging av forurensing, med påfølgende helsefare. Vannlekkasjene er dessuten kostbare. Derfor er det ønskelig med raskest mulig utskifting av gamle vannledninger.