Bannerbilde

Avgjørende vedrørende ny kile på Uniklikk

Avgjørende vedrørende ny kile på Uniklikk

Her kan du lese den korrekte fremgangsmåten for montasje av kilen på Uniklikk. Uniklikk har fått en ny fjærlås, som låser kilen i korrekt posisjon.

I vannledninger er det veldige krefter. Det har forekommet at noen har opplevd forskyvning av armaturen i vannkum under trykkprøving. Forskyvningen skyldes utelukkende at kilen som skal låse denne ikke er tilstrekkelig tilslått.

For å sikre at kilen blir værende i posisjon, og ikke sklir ut av sitt leie, er det utviklet en ny kile som er utstyrt med fjærlås.

Når kilen slås inn vil fjæren låse kilen slik at denne blir værende i sin posisjon inntil en eventuelt går inn og fysisk fjerner kilen.