Bannerbilde

Driftserfaringer fra Flettemur

Driftserfaringer fra Flettemur

Naturbaserte løsninger for robust og klimatilpasset infrastruktur blir viktig, blant annet for å håndtere nedbør på en bærekraftig måte. Flettemuren ivaretar flere behov samtidig.

Tekst: Inger Anita Merkesdal   
Produkter i denne artikkelen:   Flettemuren

Flettemur tidsforsinker nedbør, danner forstøtningsmur, kan bli et levende, grønt landskap og tilføre biodiversitet. Muren består av betongelement som stables i lengden og høyden, eventuelt også i bredden. Den kan etableres som en forstøtningsmur, som en frittstående betongvegg eller som et frittstående formet element i landskapet.

Når Flettemur-elementene fylles med korrekt sammensatt vekstmedium, vil de over tid danne en grønn, levende og fordrøyende vegg.

Bengt Borsheim og Heidi Sanden i Urban Natur forhandler flettemuren. Heidi Sanden dyrker nyttevekster i enkeltelementer i sin egen hage.

Muren fordrøyer

– Vi har fått god respons på filmen, den vekker nysgjerrighet, forteller hun.
For halvannet år siden leverte Urban Natur en forstøtningsmur av 290 Flettemur-elementer til Masiv AS og Stangeland Maskin AS, som etablerte et næringsbygg for Bil & Anleggsdekk AS i Sandnes. På tomten var det utfordrende nivåforskjeller. Takket være flettemuren ble parkeringsarealet betydelig utvidet, samtidig som nedbøren fra parkeringsplassen og taket ledes til elementene. Noe fordamper, resten siver sakte ned til grunnen. Under muren er det et regnbed, som så å si har vært tomt for vann. Flettemuren har klart å svelge unna nedbøren til nå.

Flettemuren Stangeland Maskin AS monterte på Stangeland Næring Vest.

Ivaretar first flush

– Hva med vinterdriften, kan muren fordrøye da?
– Perioder med pluss- og minusgrader om hverandre alltid være krevende i LOD-sammenheng. Men Flettemur Overfaltevannet renner direkte ned i Flettemur-elementene, og fordrøyes. har et overløp som ved behov fører overflatevannet ned til elementer som har kapasitet til å håndtere dette. Vi leverer også elementene med et vekstmedium som er konstruert for å håndtere overvannet optimalt, forklarer Bengt Borsheim.

Endringer i nedbørsformen har gitt økte utfordringer med first flush. Fordi alle overflatene i Flettemuren er horisontale, demmer muren opp for first flush-effekten. Spesielt i jordfylte skråninger kan first flush forårsake store skader og dra med seg vegetasjonen, jordmasser og grus. Dette kan igjen tette rister og stikkrenner og gi betydelige følgeskader.

– Flettemuren vil kunne dempe effekten av first flush, og bidra til at resten av flomveiene opprettholder kapasitet. Det har vært interessant å følge effekten ved styrtregn hos Bil & Anleggsdekk og se hvor godt den svelger unna, beskriver Bengt Borsheim.

Imponerende uten stell

Borsheim er ofte i dialog med potensielle kunder, konsulenter og andre. Samtidig har han fulgt opp næringsbygget for Bil & Anleggsdekk AS i Sandnes.

– Hva sier eierne?
– De sier at det fungerer. Det samme bekrefter Sandnes kommune. I dette tilfellet valgte utbyggerne å ikke plante inn vegetasjon, likevel gir muren tilstrekkelig fordrøyning, forklarer forhandleren.

Selv er han opptatt av vegetasjon i forbindelse med Flettemur, og plusseffektene vegetasjon kan gi. På egen tomt har han en mur for utprøving av planter. På forskningsstasjonen Nibio Særheim står en mur som allerede har vekstdokumentasjon fra tre høyst ulike sesonger; 2017 som tidvis var meget fuktig, 2018 som var ekstremt tørr og i sommer hvor været var en passe blanding.

Bengt Borsheim ved flettemuren i Miljøparken mai 2018.– På sesongbefaring i høst ble alle imponert. Plantene er verken gjødslet, vannet eller stelt på annet vis. Likevel er de frodige og livskraftige, forteller Borsheim.

For mer informasjon eller kjøp, kontakt Urban Natur her.