Bannerbilde

Qmax Storm

Qmax Storm

Skjævelands Qmax Storm er et totalkonsept for effektiv håndtering av overvann fra veier og andre arealer.

Tekst: Inger Anita Merkesdal  
Produkter i denne artikkelen:   Qmax Storm

Qmax Storm er et avrenningssystem  med stor vannførings- og selvrensningskapasitet, også ved lite eller manglende fall. Qmax Storm drenerer effektivt og sikkert vekk overvann fra faste og permeable dekker.


Overvannet ledes direkte ned i elementene via de teleskopiske slukristene. Sandfang monteres direkte på rørstrekket. Røret  har egg-formet profil, noe som gir effektiv selvrensen også ved lav vannføring. Samtidig sikrer bredden øverst i røret høy vannføringskapasitet.

Overvannet fanges effektivt i slukrister på toppen av rørstrekket. Ristene monteres i hvert element, eller sjeldnere, alt etter det lokale behovet. Ristene står på ristforhøyere som gir effektiv og korrekt høydejustering.

Mellom ristene monteres heller som er V-formet i overflaten. Disse hellene vil lede overvannet til nærmeste rist. I tilknytning til selve hovedledningen monteres kombinerte sandfang- inspeksjons, og spylekummer, som sikrer trygg og effektiv drift.


Kapasiteten kan økes ved at drensledninger kobles til Qmax Storm elementene. Slik legges drensledningene på utsiden av Qmax Storm strekket.


Kapasiteten kan eventuelt økes ved at en fordrøyer overvann i selve veioppbygningen. Da monteres drensledninger til elementene. Ved ordinærnedbør vil regnvannet blir fraktet vekk via elementene.

I ekstremsituasjoner vil vannet i elementene stige opp til drensledningene og bli ledet ut i overbygningen. Der vil vannet magasineres og tidsforsinkes, til nivået igjen synker inne i elementene. Da vil det overvannet som eventuelt fortsatt står i grusen rundt og over rørene ledes tlbake og føres vekk på ordinært vis.


Skjævelands Qmax Storm montert i Julie Egesgate i Sandnes av Vassbakk & Stol.Eggformen gir så stor styrke til røret at det på enkelte områder tillates lagt med kun 2 mm overdekning. Denne formen bidrar også til at det er enklere å fylle igjen rundt rørene. Når muffen ligger under overflaten  blir skjøten på elementene langt mer beskyttet enn muffene på slisserennene er.

Skjævelands Qmax Storm-systemet er en optimal løsning på overvannsproblemer i sentrumsnære områder, men kan nyttes i alle tilfeller hvor det er behov for å fjerne vann fra opparbeidede arealer.


  • Egg-formen på røret gir effektiv selvrens, også ved lav vannføring.
  • Bredden øverst i røret gir høy vannføringskapasitet.
  • Eggformen øker også rørets styrke. Derfor er det tillatt å montere Qmax Storm med så lite som 200 mm overdekning.
  • Åpninger i toppen leder overvannet direkte ned i elementene. Ristene monteres i hvert element, eller sjeldnere. Mellom ristene ledes vannet via heller med V-formede renner.
  • Det nye totalkonseptet for overvannshåndtering er utviklet av Skjæveland og produseres i to størrelser.

Øverst i denne artikkelen er lenker til mer produktinformasjon om de to variantene av Qmax Storm som vi har utviklet og produserer.