Bannerbilde

Qmax Storm mot flomskade

Qmax Storm mot flomskade

Avrenningssystemet Qmax Storm fra Skjæveland Cementstøperi legges nå i Langgata i Sandnes. Målet er å skape et robust system for lokal overvannshåndtering, og sikre handlende og byggene mot monsterregn.

Qmax Storm monteres som et hvilke som helst annet rør, men fordi de står på en solid fot, er de enklere å legge.  Qmax Storm er et nytt totalkonsept for effektiv håndtering av overvann fra veier og andre arealer. Avrenningssystemet har stor kapasitet, gode selvrensende egenskaper og fanger overvannet gjennom rister i toppen av elementene. Les mer om Qmax Storm her.

Det komplette avrenningssystemet er tidligere montert i Julie Eges gate.

I Langgata legges Qmax Storm i midten av veien. Der er gatenivået senket og veien formes med en V-profil. Slik blir avrenningssystemet liggende under veiens laveste punkt. Ved ekstremflom vil flomvann samles midlertidig midt i gågata, og slik unngår en at vannet trenger inn i butikkene.


Magasinerer i veioppbyggingen

Monteringsarbeidet begynte i sørenden av Langgata i april. I skrivende stund, det vil si første uka i mai 2015, er arbeidet om lag ferdig i det første kvartalet ved Solaveien - Gjesdalveien. Samtidig begynte montasjen i den nordlige enden av Langgata, ved Olav Kyrres gate. Derfra skal en arbeide seg sørover, ett kvartal om gangen, til krysset hvor avrenningssystemet nå er montert.
I Langgata er det nedløpsrister i Qmax Storm i omlag hvert tiende element. Som en ekstra flomforebygging etableres det i Langgata et tilleggssystem for magasinering i selve veioverbygningen. Det kobles drensledninger til utsiden av Qmax Storm-rørene. Disse drensledningene trekkes ut og legges i grusen langs rørene, og blir liggende i selve veioppbygningen.

Veldig tidsforsinkning

En fiffig tilleggsdetalj ved Qmax Storm-rørene: Åpningen for nedløpsristene er velegnet for plassering av laseren.

Ved ordinær nedbør vil regnvannet bli fraktet vekk via Qmax Storm-rørene. I ekstremsituasjoner vil vannet i Qmax Storm-rørene stige opp til det når drensledningene og via disse bli ledet ut i overbygningen. Der vil vannet magasineres og tidsforsinkes, til nivået igjen synker i Qmax Storm-rørene. Da vil det vannet som fortsatt står i grusen rundt og over rørene ledes tilbake til Qmax Storm-rørene og fraktes videre via det kommunale nettet på ordinært vis.

I følge Brynjulf Grødaland, anleggslederen i Langgata, har arbeidet gått riktig greit.
– Qmax Storm-rørene står på en så bred fot at vi egentlig ikke trenger å pakke rundt de. Vi har montert disse, singlet og lagt drensen i singelen. Det har i det heletatt gått veldig fint. Jeg mener det beste med Qmax Storm er at det er solide rør som tar inn mye vann, og fordi de er eggformet innvendig er selvrensende. Dette vil gi en veldig tidsforsinking ved ekstremnedbør og jeg mener dette er en grei måte å flomsikre veien på, forklarer han.

Qmax Storm-rørene har ordinær ig-muffe og kobles som alle andre ig-rør.