Bannerbilde

Korrekt montasje Slisserenner

Korrekt montasje Slisserenner

Slisserenner leder vekk overflatevann fra tette flater. Skjæveland produserer egne elementer som forebygger setningsskader; setningsplater. Forutsetningen for at slisserennene skal fungere etter hensikten er korrekt montasje.

Når det benyttes belegningsstein/heller som belegg langs slisserennen, må man være observant på følgende: Fugene i selve belegget er åpne og fylles med fugesand. For å unngå at fugesanden vaskes ut og ender opp i spalteåpningen mellom slisserenne-elementene, må spalten forsegles/tettes slik at ikkefugemasse/bærelagsmasse kan «rømme inn» i spalteåpningen.

SC Slisserenne skilt sammensatt 25. aug 2015

Ved bruk av slisseforhøyer anbefales (før montering av slisseforhøyer) det å dekke hele slisserennen med egnet fiberduk, over toppen og ned på begge sider. Etter at det er tilbakefyllt rundt slisserennen splittes fiberduken i senter av slisseåpningen. Deretter monteres slisseforhøyeren. Fiberduken blir da liggende/klemt mellom betongen og slisseforhøyeren.

Når slisseforhøyer ikke benyttes, anbefales det å fuge de vertikale spalteåpningene mellom slissrenne-elementene med enkomponent fugemasse.

Slisserenne i betongplatting