Bannerbilde

Våtstøpte slisserenner

Våtstøpte slisserenner

Våre våtstøpte slisserenner er en del av et funksjonelt, helhetlig system og driftssikker overvannshåndtering.

Våre slisserenner er våtstøpt, noe som gir disse en unik, glatt finish og optimal målnøyaktighet. V-formen gir god selvrens, også ved små vannmengder. Vi produserer slisserenner i to dimensjoner; 200 og 300, i byggelengde 2250.

Våtstøp gir slisserenner en unik, glatt finnish og optimal målnøyaktighet. V-formen gir god selvrens, også ved små vannmengder.VANNFØRINGSKAPASITET:

Type 300 benyttes på store arealer, og der kravet til styrkeklasse er F900 ikt. EN 124. Vannføringskapasiteten er 35 liter i sekundet, ved maks 50 meter mellom utløp.

Type 200 benyttes for all vanlig trafikk av styrkeklasse D400 ikt. EN  124. Vannføringskapasiteten er 20 liter i sekundet, ved maks 50 meter mellom utløp.


LEGGEANVISNING:

Elementene monteres ved hjelp av innstøpte løfteankere, og settes på pukkfundament som angitt i gjeldende Vegnormal. Sidefylling med to lag pukk, demax 80 mm, komprimert med vibrovalse. Det anbefales at omkringliggende dekke gis en overhøyde 10-20 mm, på grunn av eventuelle setninger. Gjelder ikke ved bruk av setningsplate.

Slisserennen legges normalt uten fall.


Slisseforhøyer, utført i støpejern.SLISSEFORHØYER

Slisserennene kan monteres i flukt med bærelaget, eller under dette. Ved montasje for eksempel i dekke av belegningsstein, benyttes ”Slisseforhøyer” for å løfte åpningen opp slik at den flukter med toppen av belegningssteinen.

Ved bruk av slisseforhøyer anbefales (før montering av slisseforhøyer) det å dekke hele slisserennen med egnet fiberduk, over toppen og ned på begge sider. Etter at slisserennen er tilbakefyllt splittes fiberduken i senter av slisseåpningen. Deretter monteres slisseforhøyeren. Fiberduken blir da liggende/klemt mellom for eksempel belegningssteinene slisseforhøyeren. Når slisseforhøyer ikke benyttes, anbefales det å fuge de vertikale spalteåpningene mellom slissrenne-elementene med enkomponent fugemasse.


Setningsplate til slisserenner. Disse, som slisserennene, utformes i to størrelser.UNNGÅ SETNINGSSKADER

Setningsplater montert i spor langs rennene, forebygger setningsproblematikk.

Når det benyttes belegningsstein/heller som belegg langs slisserennen, må man være observant på følgende: Fugene i selve belegget er åpne og fylles med fugesand. For å unngå at fugesanden vaskes ut og ender opp i spalteåpningen mellom slisserenne-elementene, må spalten forsegles/tettes slik at ikke fugemasse/bærelagsmasse kan «rømme inn» i spalteåpningen.

SC slisserenner med avlastningsplate.