Bannerbilde

Solide betongfundament til infrastruktur

Solide betongfundament til infrastruktur

Euroskilts hovedmarked er produkt til trafikk- og trafikksikkerhet. Det handler om skilt, oppsetningsmateriell, stolper, klammer, rør og portaler.

Leverandøren, med avdelingskontor på Forus, produserer alle typer skiltmateriell til trafikken. Inkludert fullgrafiske skilt og tunellprodukter som elektriske bommer, rømningslys og skilt med innvendig belysning.

– Vi har om lag 70 prosent av det norske markedet, forteller Thor Arne Dybdahl.
Han er Euroskilts avdelingsleder i Stavanger-regionen.

Veldige vindlaster

I tillegg begynner de å bli store på utleie  av sikkerhetsutstyr som beskytter arbeiderne ved arbeid langs vei.
De største skiltene henger i portaler, som er gedigne konstruksjoner hvor alt handler om hensynet til sikkerhet. Disse stiller store krav til innfestningen.Dagens infrastruktur krever ekstremt store skilt. Til Ryfastprosjektet skal det leveres skilt som blir opp til 50 kvadratmeter.
– Det er som å henge opp en leilighet, beskriver han.
– Vår kompetanse er å være rådgivere for kunder, konsulenter og byggherrene. De bestiller skilt ut fra gitte kriterier, så må vi som leverandør beregne størrelse, styrke og fundamentering.

Produktutvikling

Skjæveland leverer skiltfundament til Euroskilt, både spesialløsninger og standardiserte.
– Standardprodukt er det beste for alle. De er mest kostnadseffektive både for bestillingen og produksjonen. Det er faktisk en av grunnene til at vi samarbeider med Skjæveland. De er utrolig flinke på standard. Samtidig er det flinke til å snu  seg rundt når vi trenger det, forklarer Dybdahl. Så snur han seg og smiler.

– I utgangspunktet er det et tankekors at vi får betongfundament produsert hos Skjæveland i Sandnes, og sender de ut til hele Norge. Det er betongvareprodusenter over hele landet. Men vi har utviklet fundamentene i samarbeid med Skjæveland. De har satset og investert i produktutvikling sammen med oss. Det handler om å gi og ta. I tillegg vet vi at vi kan stole på dem, sier avdelingslederen bestemt.

Skal spare liv

Også viljen til å trø til når det gjelder, er viktig.
– Vi vet også at Skjæveland er fleksible. Dette er et avgjørende poeng for meg. Vi må hjelpe kunden når de står i grøfta med gravemaskinen. Han trenger hjelp der og da. For at vi skal kunne bli med på å løse hans problemer, må vi ha betongvareleverandøren vår med på laget. Det har vi med Skjæveland.

– Men det er jo bare skilt og betong. Hva kan gå galt?
– Vi arbeider ut fra en null-visjon. Vårt mål er ingen hardt skadde eller drepte i trafikken på grunn av våre Thor Arne Dybdahl, Euroskilts avdelingsleder i Stavanger-regionen. produkter. Om noen er uheldige, kjører ut og treffer en skiltstolpe, så er det to utveier. Enten er stolpen så solid at bilen stopper, da er konsekvensen stor for sjåføren, eller så gir skiltet etter. Det må ikke være så svakt at det bøyer seg og spretter opp igjen, eller velter. Men det skal være så svakt at det gir etter og sparer sjåførens liv. Her har innfestningen og fundamentene stor betydning, beskriver Thor Arne Dybdahl, Euroskilts avdelingsleder i Stavanger-regionen.