Bannerbilde

Tanker og utskillere

 • Oljeutskiller og sedimentering, tunnelvaskevann

  Ved rengjøring av tunneler får en grovt forurenset vaskevann. Før dette kan slippes ut på resipient, må vannet renses. Dette gjøres ved at slammet sedimenteres, før oljen fjernes fra det forurensedevannet. Sedimenteringen kan foregå i en lukket, nedgravd tank. Videre er det avgjørende at korrekt oljeutskiller benyttes.

  Les mer
 • Skjævelands pumpestasjon

  Skjævelands pumpestasjon

  Enestående forbedringer innen HMS, betydelig redusert vedlikeholdsbehov, driftsikre, effektive og varige. Vår pumpestasjon er så god at den nesten selger seg selv.

  Les mer
 • Oljeutskillere: regler for dimensjonering

  Oljeutskillere: regler for dimensjonering

  Det er nye og avgjørende endring for dimensjonering av utskillere. De nye reglene får betydning blant annet ved beskrivelse av oljeutskillere i tilknytning til tunnel, hvor utskilleren også skal håndtere tunnelvaskevann.

  Les mer