Bannerbilde

Nyheter!

 • Skreddersyr Fotrør-bend

  Skreddersyr Fotrør-bend

  Oppdatert:  18 februar 2020

  Dette er kundetilpassede betongbend, til et strekk Fotrør DN2400, som vi i Skjæveland produserer på bestilling.

  Les mer
 • Stangelandsånå: elva er lagt om

  Stangelandsånå: elva er lagt om

  Oppdatert:  20 januar 2020

  Sandnes kommune har flyttet et strekk av Stangelandsånå fra en gammel kulvert til en ny, og samtidig gjennomført nok et klimatilpasningstiltak. Her kan du lese hvordan det gikk.

  Les mer
 • Infiltrasjon som bygger på naturlige metoder

  Infiltrasjon som bygger på naturlige metoder

  Oppdatert:  5 desember 2019

  Etter at ingeniørene hadde vurdert konvensjonelle løsninger for overvannshåndteringen og forkastet disse, så de på muligheten for å benytte samme prinsipp som før utbyggingen: Å la vannet infiltreres ned, og ut i grunnen og steinfyllingene.

  Les mer
 • Prisjustering 2020

  Prisjustering 2020

  Oppdatert:  1 januar 2020

  Vi har tidligere gjort justeringer utpå vårparten, men legger nå dette om til å gjelde fra februar i tråd med våre leverandørers praksis.

  Les mer
 • Tiltak mot miljøfarlig vegvann

  Tiltak mot miljøfarlig vegvann

  Oppdatert:  20 januar 2020

  I kronikken «Miljøgifter skylles ut med vaskevannet og ut i naturen» beskriver seniorforsker NIVA, og førsteamanuensis II NMBU, Sondre Meland, det problematiske ved forurensing forårsaket av tunnelvasking.

  Les mer
 • Sandnes: imponerende sentrumsfornying

  Sandnes: imponerende sentrumsfornying

  Oppdatert:  19 desember 2019

  I Sandnes sentrum bygges rådhusplass og bypark mens det monteres nye ledninger for overvann, spillvann, fjernvarme- og kjøling i sentrumsgatene, samtidig som kollektivterminalen nylig ble renovert på 2,5 måned.

  Les mer
 • Fotrør også i DN 2400

  Fotrør også i DN 2400

  Oppdatert:  19 november 2019

  Fotrør DN 2400 leveres med både sirkulær og V-formet innvendig profil, som de andre rørene i serien.

  Les mer
 • Takk for besøket!

  Takk for besøket!

  Oppdatert:  31 januar 2020

  Denne flotte gjengen fra Øksnevad videregående skole besøkte oss forleden.

  Les mer
 • LOD i åpne vannveier - det virker!

  LOD i åpne vannveier - det virker!

  Oppdatert:  6 januar 2020

  Strenge kommunale krav til overvannsdisponeringen gav utradisjonelle løsninger i dette byggefeltet, dimensjonert for 500 boenheter. Nå forsvinner nedbøren så fort at det er vanskelig å få bilde av vann i vannveiene!

  Les mer
 • Box Culvert økte kapasiteten

  Box Culvert økte kapasiteten

  Oppdatert:  10 oktober 2019

  På Orstad etablerer Stangeland Maskin AS et nytt boligfelt. Alt overvannet ledes ut i en eksisterende kanal. Det ville ha sprengt kapasiteten på den opprinnelige sirkulære stikkrennen.

  Les mer
 • Åpne vannveier og fordrøyningsmagasin

  Åpne vannveier og fordrøyningsmagasin

  Oppdatert:  5 november 2019

  – Gjør vannet tilgjengelig! La folk få oppleve det og la barna bli kjent med naturen, nærmest stråler Amalie Rage. Takket være strenge kommunale krav til lokal overvannshåndtering har nedbøren blitt en trivselsfaktor i dette byggefeltet.

  Les mer