Bannerbilde

Abyss med sjøledninger av dimensjoner

Abyss med sjøledninger av dimensjoner

Tysvær kommune gjennomfører et storstilt VA-prosjekt, som gjør slutt på utslipp til tre terskelfjorder. Derfor arbeider Abyss Subsea nå med å montere Caponelodd fra Skjæveland på en 500 mm avløpsledning. Via denne skal den rensede kloakken pumpes 2,4 kilometer ut i fjorden.

Tekst: Inger Anita Merkesdal    Oppdatert:  3 januar 2017
Produkter i denne artikkelen:   Capone 1 Duplo Capone 1 Capone 2 Monteringsverktøy Capone

Rørene som benyttes ble levert i 500 meters lengder.

Renseanlegget ligger på Haugaland næringspark. Vi besøkte prosjektet i begynnelsen av november 2016. Da var Abyss Subsea i oppstarten på sitt arbeid i forbindelse med den siste delen av kommunens flerårige prosjekt. De har fått i oppdrag å montere vann- og avløpsledningene til feltet, og startet på arbeidet i begynnelsen av oktober.

Det 2400 meter lange rørstrekket skal være på plass på bunnen av fjorden en måned etter. I Tysvær skal Abbys i tillegg montere to sjøledninger på ca 4500 meter, samt en på 9000 meter.

Deler av depotlageret med Caponelodd som Abyss benyttet da de la sjøledninger ut fra Gismervik havn.

Caponelodd

Selskapet har lang erfaring i å legge sjøledninger. Det er likevel noe spesielt med denne leveransen; rørene i DN500 ble levert i 500 meters lengder. 24 slike lengder ble fraktet via sjøslep fra Telemark til Tysvær tidligere i høst. Frem til montasjen lå de i opplag i Førresfjorden.

I havna på Gismarvik ligger et velfylt lager Caponelodd fra Skjæveland. Betongvarefabrikken i Sandnes har siden sommerferien sendt avgårde om lag 90 lastebiler med ca. 26 000 kg. per bil. I alt har Skjæveland levert i overkant av 2276 tonn Caponelodd til Tysvær i denne omgang.

Spesialfartøy

I Gismarvik møter vi Askild Hagen, leder for entreprenøravdelingen i Abyss Subsea. Han tar i mot oss i Spesialfartøyet Abyss har investert i er arbeidsstasjon og bolig i ett. selskapets nye spesialfartøy. Det er arbeidsstasjon og bolig i ett, og har i tillegg god lastekapasitet for betongloddene fra Skjæveland.

Arbeidet med loddmontasjen går som på skinner. Røret er ført tvers gjennom båten. Arbeiderne startet med å sveise sammen rørlengdene på 500 meter. Nå duver hele lengden i fjorden, faktisk så langt øyet rekker.


Montasjen

Loddmontasjen startet ved land, det første strekket er allerede loddsatt. Så skal fartøyet skli sakte ut over, mens Leder av entreprenøravdelingen hos Abyss, Askild Hagen.de monterer lodd etter lodd, med ca. 2,5 meter mellomrom på disse store loddene.

– Går arbeidet bra?

– Det går helt utmerket. Denne båten gjør at vi kan være enda mer effektive. Det har ikke vært noen utfordringer med loddleveransene, alt ligger der og venter på oss. I tillegg har vi vært heldige med været i høst, forklarer lederen av entreprenør-avdelingen, Askild Hagen.

Spesialist under vann

Abyss består av Abyss Aqua og Abyss Subsea. Abyss Aqua er en av Norges ledende leverandører av arbeidsbåt og servicetjenester for havbruksnæringen. Har en av landets største flåter av servicefartøy, og stiller med alle nødvendige ressurser for store og små prosjekter. Abyss Subsea har en komplett utstyrspark for ROV og annen teknologi for undervannsarbeid, erfarne dykkere og har spesialisert seg på å levere kostnadseffektive løsninger for olje, gass og sjøentreprenørindustrien.

– Ved å ha to selskaper kan vi i best mulig grad utvikle spesialkompetanse i de to ulike retningene, forklarer Nils Arne Øksenvåg, daglig leder i Abyss Subsea.

Abyss har om lag 75 ansatte, og hovedkontor i Kristiansund. De har hele Norge som nedslagsfelt og opererer innen offshore også i utlandet.

Kjenner Skjæveland

– Innsatsen vår er i stor grad knyttet til å få ned tiden vi bruker. Vi har omfattende erfaring i å legge sjøledninger. Nå har vi investert i dette spesiallagede fartøyet for montasje av sjøledninger. Det gjør at vi kan oppnå en mest mulig effektiv operasjon. En annen ting som gjør slike leggeprosesser interessante, er at vi trenger både dykkerkapasitet og ROV-kapasitet i tillegg. Det har vi i firmaet, fordi vi er en gruppe med bred erfaring fra både havbruk og offshore, forklarer Øksenvåg.

Abyss Subsea har montert Caponelodd tidligere.

– Hvilke type lodd som velges er noe avhengig av hvem som prosjekterer prosjektet, og hvilke type lodd de ønsker. Noen ganger kan også vi som utfører arbeidet påvirke beslutningen. Skjæveland er en aktør vi har brukt tidligere, og som folkene om bord kjenner fra før. Vi vet at med Skjæveland er det aldri noe tull. Vår erfaring er at de er en veldig ordentlig og ryddig leverandør, og har god relasjon med dem, sier Nils Arne Øksenvåg, daglig leder i Abyss


Tysvær avløpsrenseanlegg ble tildelt vannbransjeprisen for Vestlandet på Vann-dagene 2016.

Tyssvær kommuneadministrasjon begynte arbeidet med ny hovedplan for vann og avløp i 2009. nå er det i avslutningsfasen. Kommunens administrasjon begynte arbeidet med ny hovedplan for vann og avløp i 2009. Denne ble vedtatt politisk i mai 2012. I planen inngår det nye avløpsrenseanlegget og sanering av kommunalt utslipp til tre terskelfjorder. Kommunen investerer rundt 220 millioner i prosjektet, og den ferdig rensede kloakken skal pumpes 2,4 kilometer ute i fjorden.

Nå er en inne i den siste etappen på denne storstilte planen. Når avløpsrenseanlegget åpnes offisielt klokken 12.00 den 5. desember, har kommunen lyktes både med innhold og fremdrift.