Bannerbilde

Avatius; en strålende blå-grønn-grå løsning

Avatius; en strålende blå-grønn-grå løsning

Et avgjørende virkemiddel for å håndtere klimaendringene er sirkulærdisponering av vann. Det er formålet med Skjævelands treplantekum Avatius. Navnet betyr Automatisk Vanning Av Trær I Urbane Strøk.

Tekst: Inger Anita Merkesdal    Oppdatert:  30 oktober 2020

Det er nettopp slike løsninger verden trenger.

Bildet er fra havneområdet i Sandnes sentrum. Mellom byens nye rådhus og bygget Havnespeilet er det montert to av Skjævelands treplantekummer. Takket være nedbør, og påfølgende avrenning fra rådhustaket, vannes trærne automatisk. I høstlig oktobervær er ikke vannmangel et problem i Sandnes, men mai pleier å være overraskende tørr, og sommerstid er jevn vanntilførsel avgjørende.

Geir Lillebø fulgte opp montasjen av Avatius ved Rådhuset. Legg også merke til Qmax Storm-rørene som er montert under dekket til venstre.Fra Sandnes kommune har Odd Arne Vagle, ved teknisk avdeling, deltatt i forarbeidene. Terje Børsheim, landskapsarkitekt ved arkitektfirmaet Aros i Sandnes, har utarbeidet utomhusplanen for Rådhuset, inkludert detaljer knyttet til utformingen i forbindelse med treplantekummen.

– Områdeplanen stiller krav om at det i prinsippet ikke skal være overvannsledninger her, og at alt overvann skal håndteres via LOD. Det er viktig å finne alternativer til å la alt vannet renne rett i bakken. Her disponeres nedbøren i plantekasser hvor vannet kan få gjøre nytte for seg, beskriver Odd Arne Vagle.


Takvannet fra Rådhuset ledes ned i en infiltrasjonskum, som danner et vannreservoar. Denne kummen har et overløp, slik at overskuddsvann om nødvendig vil slippe ut og infiltreres i grunnen. Selve treplantekummen er plassert i tilknytning til vannreservoaret, og så er de to kummene forbundet med et tilførselsrør og et lufterør.

Nedbøren kommer til nytte

– Men dette er ikke mange meter fra sjøkanten. Dere kunne latt nedbøren renne rett i fjorden.
– Ja, det er en innvending jeg har fått før. Men vi har krav om lokal overvannsdisponering her, og hvor skal vi la grensen gå? Det er dessuten allerede infiltrasjon i promenaden, og den ligger enda nærmere sjøen. I tillegg handler dette om å ta ansvar for å ta i bruk nye løsninger. Her er vi opptatt av å ivareta takvannet som en ressurs, understreker Odd Arne Vagle.

Sandnes kommune var tidlig ute med å delta i utviklingen av nye, trygge og effektive LOD-løsninger, og har flere prosjekter sentralt i sentrum. Det er mye god symbolikk i å montere en treplantekum hvor nedbøren fra det nye Rådhustaket benyttes til å vanne et voksende, vakkert tre.


– Så sant det er mulig skal vi legge noe ekstra i overvannsdisponeringen. Vi skal ha en bevisst holdning til at vann er en ressurs som skal brukes så sant det er anledning til det. Også derfor er det flott å kunne gjøre dette ved Rådhuset, understrekte Vagle da kummene ble montert.

Langs Sandnes Rådhus ligger avrenningssystemet Qmax Storm, også det er en del av kommunens innsats for å håndtere nedbør utenom ledningsnettet.