Bannerbilde

Gratulerer Sandnes!

Gratulerer Sandnes!

Det flommet i nord-enden av Langgata i Sandnes for et år siden. Nå svelger avrenningssystemet Qmax Storm unna nedbøren.

Tekst: Inger Anita Merkesdal    Oppdatert:  6 mars 2018
Produkter i denne artikkelen:   Qmax Storm

Det gikk ut flomvarsel i forrige uke. Nå ble det riktignok lavere nedbørsmengder enn fryktet, men likevel var det påfallende hvor lite vann som lå i byens handlegate mens det styrtregnet. Bare se her;Siden forrige vinter har Sandnes kommune blitt ferdige med oppgraderingen av Langgata. Der har de blant annet fått montert Qmax Storm, et grunt avrenningssystem som er utviklet for å forebygge skader på bygg og annen infrastruktur. Investeringen gir resultater, og kostnadene ble lavere enn om kommunen hadde valgt den tradisjonelle metoden.

Bakgrunnen

Store deler av Sandnes sentrum ligger på utfylt masse, og gatenivået er lavt i forhold til normalvannstanden i fjorden. Byen har allerede opplevd flere flomsituasjoner. Når været nå er i ferd med å bli villere og våtere, har kommunen tatt ansvar og begynt et omfattende skadeforebyggende arbeidet.

En tradisjonell måte å løse utfordringen på, ville vært å erstatte den opprinnelige overvannsledningen i gaten med en ny av større dimensjon. Dette ville blitt meget kostnadskrevende og utfordrende, blant annet av plasshensyn. Det er heller ikke gitt at arbeidet  ville gitt tilstrekkelig resultat.

Nyutviklet løsning

I perioden 2015 – 2016 gjennomførte VA-produsenten Skjæveland et utviklingsprosjekt i samarbeid med Sandnes kommune for å finne gode måter å håndtere overvann i byområder. I den forbindelse utviklet Skjæveland avrenningssystemet Qmax Storm. Det består av eggformede rør, med utsparinger for nedløpsrister i toppen og flat fot.

Gjennom et nylig avslutt renoveringsprosjekt ble det blant annet montert omkring 400 meter Qmax Storm i Langgata. Røret ligger over det opprinnelige overvannsrøret og gatevannet ledes direkte ned i rørene via nedløpsristene.

To i en

Gaten er utformet med V-profil, og røret ligger i midten av denne. Det gir to betydelige gevinster; nedbøren samler seg i midten av gaten og renner raskt ned i røret. I tillegg blir arealene ved butikkene, på begge sider av veien, liggende så å si tørre ved normal til kraftig nedbør. Alt takvannet ledes også til Qmax Storm røret.

Ved å håndtere de store nedbørsmengdene fra tak og vei, reduseres påslippet til det opprinnelige overvannsrøret med betydelige vannmengder. Skulle bykjernen bli utsatt for monsterregn vil Langgata fungere som flomvei, hvor flomvannet samler seg og stiger i midten av gateløpet.

Det er trivelig i Langgata for tiden, selv når det plaskregner.

Her er en artikkel som beskriver anleggsarbeidet i Langgata like etter at det ble påbegynt.

Her er utdypende produktinformasjon om Qmax Storm.