Bannerbilde

Grundig grunnarbeid i sentrum

Grundig grunnarbeid i sentrum

Avløpsnettet renoveres i Sandnes sentrum, samtidig som infrastrukturen oppgraderes for å takle et endret klima. Nå skjer det store ting like utenfor det nye rådhuset.

Tekst: Inger Anita Merkesdal    Oppdatert:  5 juni 2019

Biler, syklister og fotgjengere passerer byggegjerdene i en jevn strøm, noen kastet et hastig blikk til siden og ser – gravemaskiner, betongprodukt, arbeidere og et stort hull i bakken. Det er fort gjort å registrere at her er det mye på liten plass, men det tar tid å sette seg inn i hva som foregår. Vi har forsøkt.

Komplekst

Sandnes kommune leder selv arbeidet og koordinerer mot andre aktører som Lyse Energi, IVAR og Sandnes Tomteselskap. Hovedkloakken gjennom sentrum legges om slik at den gamle kloakkpumpestasjonen til IVAR i gjestehavna kan fjernes og den nye inne i Havneparken kan tas i bruk. Overvannssystemet som ble utført i Langgata videreføres. I tillegg til ordinært overvannssystem legges det ekstra overvannsledning som «trykkledning». Denne skal på sikt føre alt overvann fra Tronesområdet gjennom sentrum og direkte ut i sjøen. Dette for å bedre sikkerheten og flomsituasjoner i sentrum.

– Dette er et særdeles komplekst anlegg. Hatten av for Sandes kommune, sier Inge Furenes, salgsleder hos Skjæveland Cementstøperi AS. Her besøker han anlegget, og står som nummer to fra høyre, med hvit hjelm.

Pumper ut fjorden

Parallelt med alt dette må det eksisterende overvannsnettet, avløpsnettet og vannledningen fungere underveis. Det skaper trange forhold i grøfta. Og ja, forresten – arbeidet foregår i det travleste krysset i byen, og tre meter under sjøen.

Et vakumpumpesystem drenerer grøfta kontinuerlig. Det skulle de visst de som haster forbi og som kanskje synes at ting tar tid. Arbeidsfolkene i Sandnes gjør en kjempeinnsats, og i hullet skulle saltvannet fra havet egentlig stått til over rørene.

Arbeidet ledes av Brynjulf Grødeland, som har tatt seg tid til å vise oss rundt.

– Vi har leid inn et vakumpumpesystemfor å senke grunnvannet. I tillegg til å drenere grunnen, har vi satt spjeld i kummene og bruker dykkere for å stenge sjøen ute fra anleggsområdet, forklarer han og peker.


Tar hensyn

Når arbeidet er gjennomført og anleggsfolkene trekker seg tilbake, vil ikke rør og kummer bare bli dekket med masser, men også av saltvann som trenger seg inn. De arbeider altså flere meter under havet.

Fra v. Brynjulf Grødeland, som leder arbeidet, i samtale med Roger Larsen fra Skjæveland.  – Det virker nesten banalt å spørre, men vi gjør det likevel.
– Er det noen utfordringer?

– Ja…, det er mye folk og trafikk her, men det går stort sett greit. For handelsstanden kan det være vanskelig at vi stenger av gater og forandrer trafikkmønsteret. Men dette er arbeid som må gjøres, og vi forsøker å tilpasse oss så godt vi kan. Å håndtere vannet i grøfta er en utfordring, og folk skal både ha fungerende drikkevannstilførsel og avløp mens vi legger om fra gammelt til nytt, men det går.

Det utføres et imponerende arbeid i Sandnes sentrum for tiden.

På prosjektet benyttes blant annet Fotrør-O, fra Skjæveland.

Fakta:

Hele overvannssystemet i Sandnes sentrum oppgraderes for å forberede sentrum på et høyere havnivå. Derfor legges det et nytt overvannsnett, høyere enn det gamle. Dette har vi skrevet om en rekke ganger, blant annet i forbindelse med Langgata og Julie Eges gate.