Bannerbilde

Lederbytte i Skjæveland Cementstøperi AS

Å bygge Nordens mest optimale rørfabrikk er en stor oppgave. Å ha ansvar for byggeprosjektet og samtidig være daglig leder for Skjæveland Cementstøperi AS er en formidabel jobb.

Tekst: Inger Anita Merkesdal    Oppdatert:  13 april 2018

Arbeidet med å etablere ny rørfabrikk er startet og ledes av Egil Lillebø. Samtidig pågår et fremtidsrettet forbedringsarbeid hos Skjæveland. For å sikre grundige prosesser ble daglig leder-stillingen overført fra Egil Lillebø til Per Terje Dalen 01.04.2018.

Avgjørelsen er tatt etter en grundig og lang prosess hos eierne og hos ledelsen i Skjæveland Gruppen.

Per Terje Dalen, ny daglig leder hos Skjæveland Cementstøperi AS.

Per Terje Dalen, 43 år, har 11,5 år samlet fartstid i Gruppen. Som kvalitetssjef i Multiblokk gjennom ti år var han blant annet med på etableringen av Multiblokks nye fabrikk i 2009. Dalen er også ansvarlig for de fleste betongreseptene Multiblokk i dag benytter, eller har videreutviklet.

I underkant av fire år arbeidet han som HMS- og kvalitetssjef, samt leder for garantisaker, i AF-Gruppen. For ett år siden kom han tilbake til Skjæveland Gruppen. Da som koordinator innen logistikk og administrasjon hos Skjæveland.

Via sine arbeidsoppgaver og tette samarbeid med Lillebø har han skaffet seg grunnleggende innsikt i bedriftens drift, utfordringer og potensial, og gjennom det fått tilstrekkelig bakgrunn til nå å kunne ta over ansvaret for å lede bedriften videre. Bedriftens eiere, Egil og Geir Lillebø, er trygge på at Per Terje Dalen har de egenskapene som skal til for å lede Skjæveland Cementstøperi AS på veien mot en ny og moderne rørfabrikk.