Bannerbilde

Nye kontorer, men ekspedisjonen er fortsatt på Skjæveland

Nye kontorer, men ekspedisjonen er fortsatt på Skjæveland

Kontorpersonalet hos Skjæveland flytter inn i Multiblokks kontor innen utgangen av året. Dette gjelder alle, bortsett fra Jøran i Skjævelands resepsjon.

Tekst: Inger Anita Merkesdal    Oppdatert:  20 desember 2021

Jøran får ny resepsjon i det tidligere kontorbygget hos Skjæveland.

I Skjæveland Gruppens administrasjonsbygg hos Multiblokk er det etablert nye kontorer. Innen utgangen av året skal alle prosjektkoordinatorer, kalkulatører og kategoriansvarlige som til nå har arbeidet i kontorbygget hos Skjæveland, være vel plassert i der.

Hvis du avtalt et fysisk møt med noen i Skjæveland Gruppen, bør du på forhånd avklare hvor dere skal treffes. Den siste arbeidsdagen i det nå snart fraflyttede kontorbygget hos Skjæveland er 17. desember.

Resepsjonen i Skjæveland Gruppen er bygget om for å ta vel imot kollegaene i Skjæveland Gruppen, samt kunder og kontakter.

Ved besøk i Skjæveland Gruppens administrasjonsbygg, bes alle om å henvende seg i resepsjonen først.