Bannerbilde

Nytt totalkonsept for overvannshåndtering

Nytt totalkonsept for overvannshåndtering

Skjævelands Qmax Storm gir trygg overvannshåndtering både ved lav vannføring og ved monsterregn. Nå legges de første rørene i Sandnes sentrum. I neste omgang står Langgata for tur.

Tekst: Inger Anita Merkesdal    Oppdatert:  28 desember 2021
Produkter i denne artikkelen:   Qmax Storm

Urbane omgivelser er spesielt flomutsatt. I byer og tettsteder har så og si alle arealer faste dekker, i tillegg er eksisterende system for overvannshåndtering etablert for betydelig lavere vannmengder enn de klimaendringene gir oss. I arbeidet med å forebygge flomskader må det etableres flomveier som hurtig fjerner vannet fra overflaten, og frakter det videre i samme høye tempo.

Qmax Storm er en videreutvikling av Qmax-rørene. Disse eggformede rørene som er smale i bunnen, noe som gir innebygget selvrens, samtidig som den brede øverste delen gir røret høy vannføringskapasitet. I tillegg bygger Qmax Storm på prinsippet fra slisserennene. Gjennom åpninger i toppen slippes vannet rett ned.Skjævelands nye Qmax Storm-system er en optimal løsning på overvannsproblemer i sentrumsnære områder, men kan nyttes i alle tilfeller hvor det er behov for å fjerne overvann fra flater. Røret kan monteres med kun 20 cm overdekning. Illustrasjonen viser Qmax Storm lagt med permeable dekker. GENIAL UTFORMING
På Qmax Storm fanges overvannet effektivt gjennom rister i toppen. Ristene  monteres i hvert rør, eller sjeldnere, alt etter det lokale behovet. Ristene som står på forhøyningselement, fungerer etter teleskop-prinsippet og kan enkelt justeres til riktig høyde.
I tilknytning til selve hovedledningen monteres kombinerte sandfang- inspeksjons, og spylekummer, som sikrer trygg og effektiv drift. Mellom ristene som står på rørene, monteres heller med V-formet renne i overflaten. Hellene leder overvannet til nærmeste rist.

Qmax Storm bygger på samme prinsipp som de ordinære Qmax-rørene fra Skjæveland.

TÅLER LITEN OVERDEKNING
Den ovale formen gir effektiv vannføring både ved høy og lav vannstand. I tillegg gjør denne formet at røret er langt sterkere enn ordinære sirkelformede rør. Derfor kan Qmax Storm legges med kun 20 cm overdekning.
Qmax Storm-systemet er en optimal løsning på overvannsproblemer i sentrumsnære områder, men kan nyttes i alle tilfeller hvor det er behov for å fjerne vann fra faste dekker.

Fakta eggformede rør:
Sammenlignet med sirkulære rør, har rør med eggformet tverrsnitt flere fordeler.
Takket være den høye hastigheten på vannet har røret stor selvrens. Det forebygger sedimentering, med påfølgende redusert kapasitet ved plutselige regnskyll. Høy selvrens gjør at ledningene kan monteres med redusert fall, mens det høye vanntempoet gir god vannføringskapasitet.

Bildet øverst er fra montasjen av de føste Qmax Storm rørene, i Sandnes sentrum. Sally Merete Hansen er i maskinen, mens Låre Sikvaland monterer rørene. Begge arbeider hos Vassbakk & Stol, som var entreprenør på prosjektet.