Bannerbilde

Skjæveland gratulerer med åpningen av ZEB-lab!

Skjæveland gratulerer med åpningen av ZEB-lab!

ZEB-laboratoriet, et forskningssenter for fremtidens løsninger for bærekraftige bygg og tekniske løsninger, åpnes av forskningsministeren torsdag 4. mars.

Tekst: Inger Anita Merkesdal    Oppdatert:  3 mars 2021

I senteret, som ligger på Gløshaugen i Trondheim, skal fremtidens løsninger testes ut, samtidig som forskere jobber der. Laboratoriet er etablert som et nullutslippsbygg, og finansiert av NTNU, SINTEF, Norges forskningsråd og Enova.

Å bruke nedbøren, og å gjøre det lokalt, reduserer utslipp av klimagasser og er god sirkulærdisponering av vann. Selskapene i Skjæveland Gruppen har, gjennom sin deltakelse i Klima 2050, bidratt med kompetanse og produkter til et fremtidsrettet overvannssystem for ZEB laboratoriet.

Nedbøren på tomten samles i et underjordisk magasin, etablert av våre betongelement Alma Smart tank. Der lagres nedbøren i et vannreservoar, som kan benyttes til sykkelvask, vanning og annet. På sikt skal prosjektet utvikles med en varmeveksler, slik at energi kan hentes ut fra regnvannet.

Dreneringsstrategien for laboratoriet er å i størst mulig grad fordrøye og å utnytte overvannet. Arealet ved bygget er delt inn i flere avrenningsområder:

  • Permeable overflater som grus, gress, permeable dekker og buskfelt.
  • Taket på ZEB laboratoriet.
  • Parkeringsplass og gang/sykkelareal.
  • Veien, hvor vannet allerede er håndtert.
  • To ulike regnbed.

Detaljprosjekteringen ble utført av Multiconsult.


Vi i Skjæveland håper overvannssystemet kan danne grunnlaget for utviklingen av kunnskap og nye nye fremtidsrettede løsninger.

Bilde fra montasjen av Alma Smart Tank ved ZEB-lab.

Her er en beskrivelse av løsningen for bærekraftig overvannsdisponering ved ZEB-laboratoriet.

Og her beskriver SINTEF selve åpningen av det fremtidsrettede laboratoriet.

Vi i Skjæveland Cementstøperi er takknemlige for anledningen til å bidra med våre produkter og komptanse til realiseringen av ZEB-laboratoriet. Vi ser også frem til spennende resultat og videre samarbeid.