Bannerbilde

Skjæveland med nytt på VA-messa

Skjæveland med nytt på VA-messa

Med nye produkter innen overvannshåndtering, ny katalog og ny logo var det kjekt å representere Skjæveland på VA messen i Haugesund!

Tekst: Inger Anita Merkesdal    Oppdatert:  16 september 2015

DIHVAs arrangement VA dagene på Vestlandet samler fagfolk fra hele bransjen.

Inge Furenes, salgsleder VA, samt Bjørn Fjermestad med ansvar for salg av spesialprodukter, deltok fra oss hos Skjæveland. Overvann er et høyaktuelt tema, og vi benyttet anledning til å presentere våre nye, komplette løsninger: Qmax Storm og  SC slisserenne. I tillegg viste vi fram våre funksjonelle kabelkanaler, som vekker oppmerksomhet.

– Standen vår var godt besøkt, blant annet av representanter fra kommmuner og prosjekterende. Det var folk fra hele Nord-vestlandet, med spesielt store delegasjoner fra Bergenområdet, forteller Inge Furenes.

At behov for møteplasser og faglig oppdatering er aktuelt, bekreftes blant annet av investeringsbehovet i Bergen. Kommune har prosjektert og bestemt oppstart for VA-anlegg til en samlet kostnad av 5.7 milliarder kroner innen 2024.

VA-messen for Vestlandet er en  møteplas for falig påfyll for bransjen. I år presenterte vi blant annet våre nye, funksjonelle og komplette løsninger innen overvannshåndtering: Qmax Storm og  SC Slisserenne