Bannerbilde

Skjæveland, Multiblokk og jubileumsåret!

Skjæveland, Multiblokk og jubileumsåret!

Skjæveland Cementstøperi ble etablert i 1946, Multiblokk i 1981. Innovasjon og endringsvilje har preget bedriftene fra første dag – og i jubileumsåret vårt kommer det også til å skje mye.

Tekst: Inger Anita Merkesdal    Oppdatert:  26 april 2021

Gjennom 2021 vil bedriftene blant annet markerer jubileene på flere måter. Det mest synlige her og nå er nok bilene våre, som nylig er oppgradert med jubileumsemblem.

Det er to solide betongleverandører som sammen markerer jubileum i år.

Skjæveland ble grunnlagt av Georg Hebnes, som i 1938 kjøpte en gård på Skjæveland. Familien trengte vann til fruktproduksjon. Driftige Georg Hebnes begynte å grave, men de steinsatte brønnene var ustabile, og noen raste sammen. Under arbeidet fikk han ideen til å støpe brønnringer av betong. Hebnes benyttet to forskjellige dimensjoner sildetønner og fylte betong oppi mellomrommet. Armering var piggtråd etterlatt av tyskerne ... Dette ble starten på bedriften, som ble stiftet i 1946.

Etter det har Skjæveland Cementstøperi gjennomgått en eventyrlig reise, og vi har heldigvis fortsatt med oss mennesker som kan fortelle om de tidlige bilene og en produksjonsmåte som knapt kan forstås i dag.

Veldig vekst

Multiblokk ble opprinnelig etablert som Ganddal Cementstøperi, i 1965. I 1981 ble bedriften kjøpt opp Multiblokk har i 40 år vært en innovativ leverandør av betongvarer.av Skjæveland Cementstøperi, og etablert som Multiblokk.

Det som en gang var en liten lokal produsent av betongblokker, har gjennom solid innsats og målrettet arbeid blitt en av landets hjørnesteinsbedrifter innen belegningsstein og heller. Multiblokk begynte også tidlig å produsere permeable produkt, som nå inngår i systemløsninger for overvannsdisponering.

Produktutvikling er blant Skjævelands sterke sider, og selskapet begynte tidlig å utvikle produkt som svarer på behov for klimatilpassing. Det første produktet var infiltrasjonssandfangkum, som ble lansert i 2007.


Fra produkt til system

Det siste ti-året har Skjæveland Gruppen også arbeidet med offentlige forsknings- og utviklingskontrakter (OFU) innen lokal overvannsdisponering. Dette har vært prosjekt hvor selskapene i nært samspill med det offentlige over år har arbeidet frem nye produkt i en større helhet.

Som følge av OFU-arbeidet oppsto behovet for å teste, dokumentere og demonstrere det som ikke lengre var ett og ett nytt produkt, men produkter som sammen danner helhetlige løsninger. Skjæveland Gruppen har også foreslått løsninger som delvis går stikk i strid med etablert praksis, som å sende overvann ut i veioppbygningen.

Test- og demonstrasjonsfeltet hos Multiblokk er en løft for hele bransjen innen systemløsninger for overvannshåndtering.

Rustes for fremtiden

Dette gjorde at eierne valgte å investere i et eget test- og demonstrasjonsfelt hos Multiblokk. Her stresstestes løsninger, samtidig som feltet er en levende demonstrasjonsarena for slisserenner, permeable dekker, infiltrasjonssandfangkummer, grå-blå og grønne tak, med mer.

Utviklingen av systemløsninger, og etableringen av test- og demonstrasjonsfeltet, var foranledning til etableringen i 2015 av Storm Aqua, Skjæveland Gruppens kompetanseselskap innen overvannsløsninger.

Samtidig som vi jubilerer, fortsetter vi - som en industriell organisasjon rigget for vekst - det ekspansive arbeidet vårt.

Vi gleder oss til et innholdsrikt jubileumsår, og alle de spennende mulighetene som ligger foran oss.Her ble Skjæveland Cementstøperi etablert for 75 år siden. Utviklingen har vært formidabel - og fortsetter for fullt også i jubileumsåret.