Bannerbilde

Støttemur, fordrøyning og plantekum

Støttemur, fordrøyning og plantekum

Utformet riktig kan Flettemuren tidsforsinke over 2000 liter nedbør på en kvadratmeter grunnflate. Samtidig som elementene danner en forstøtningsmur og et levende, grønt landskap.

Tekst: Inger Anita Merkesdal    Oppdatert:  23 mai 2018
Produkter i denne artikkelen:   Flettemuren

Flettemuren er som et kinderegg, pluss litt. Muren dannes av betongelement, som stables i lengden og høyden, og eventuelt også i bredden. Flettemuren kan etableres som en forstøtningsmur, som en frittstående betongvegg eller som et frittstående formet element i landskapet. Når Flettemur-elementene fylles med korrekt sammensatt vekstmedium, vil de over tid danne en grønn, levende og fordrøyende vegg.

Vertikal overvannshåndtering

Masiv AS og Stangeland Maskin AS etablerer et næringsbygg for Bil & Anleggsdekk AS i Sandnes. Der skal i overkant av 290 Flettemur-elementer fra Skjæveland danne en forstøtningsmur i overgangen mellom Bengt Borsheim i Urban Natur forhandler Flettemuren. parkeringsplassen og en vei. Elementene skal samtidig tidsforsinke overvannet fra parkeringsplassen, før det siver ned mot et regnbed. Den nedbøren som eventuelt er igjen etter at plantene i Flettemuren og regnbedet har forsynt seg, vil bli ledet til en kommunal overvannsledning.

Bengt Borsheim i Urban Natur er forhandler for Flettemur-elementene, som produseres av Skjæveland Cementstøperi AS.
– Arealbesparelse er et sentralt tema i dette prosjektet. Området er meget bratt. Ved å danne en støttemur av Flettemur-elementene får utbyggeren optimal utnyttelse av arealet, samtidig som krav til LOD blir ivaretatt i muren, forklarer han.

Ren matematikk

Under optimale forhold er det mulig å stable ti Flettemur-elementer på hverandre i høyden. Med standard innmat er det kapasitet til å lagre 50 liter regnvann, gjerne til vanning og som vanningsreserve, i ett element. Med noe modifisering har elementene kapasitet til å danne vannreservoar på vel 200 liter. Da kan en magasinere over 2000 liter vann per kvadratmeter.

– Dette er selvfølgelig et meget interessant regnestykke for utbyggere. Flettemuren kan for eksempel fordrøye takvannet fra næringsbygg, og gir et enormt potensiale for LOD, beskriver Bengt Borsheim.

Her ligger katalogen om Flettemuren fra Skjæveland.

Må spesialtilpasses

Fra gjennomstrømningstester har en tall for hvor effektivt betongmagasinene tidsforsinker nedbøren. Nå skal det utarbeides standarder slik at Flettemuren kan danne et definert redskap i LOD-sammenheng.
Med riktig tilpasset vekstmedium blir det livskraftige planter i Flettemuren.Det er kombinasjonen av de romslige, robuste og stødige betongelementene og innholdet som danner suksesskriteriet.

– Forutsetning for optimal vannhåndtering avhenger av vekstmediet og plantevalget. Dette skreddersys for det enkelte prosjekt, og kan også variere internt på en tomt. Faktorer som spiller inn er blant annet sol- og vindforhold, samt partikkelforhold ved vannet som skal fordrøyes, sier Borsheim.
Også livet i vekstmediet har en avgjørende rolle. Ved planting tilfører Urban Natur ulike mikroorganismer. De stabiliserer jordstrukturen, sørger for at de aerobe forholdene i massen bevares og bryter ned partikler, forurensninger og plantemateriale.

– Uten mikroorganismene ville vekstmediet i elementene blitt tilslammet, derfor er dette et område vi har arbeidet mye med å kvalitetssikre, understreker Bengt Borsheim i Urban Natur.

I 2017 ble det etablert to Flettemurer i Miljøparken på Sola. Disse er plantet til med forskjellige vintergrønne og lauvfellende planter, blant annet bærbusker og frukttrær. Allerede etter ett år er veksten imponerende frodig.