Bannerbilde

Tørre fakta om Box Culvert

Tørre fakta om Box Culvert

Skjæveland Cementstøperi utviklet Box Culvert som svar på et akutt problem knyttet til en elv i Sandnes. Elementene kan benyttes til langt mer enn vann. De kan også brukes helt tørt, blant annet.

Tekst: Inger Anita Merkesdal    Oppdatert:  13 mars 2019
Produkter i denne artikkelen:   Box Culvert

Bildet over, og de to nedenfor, er av en kulvert som vil bli liggende under et bygg. Gjennom kulverten skal det trekkes ledninger for infrastruktur. Fordelene er mange, blant dem at kabler og annet blir liggende lett tilgjengelig for all fremtid. Er det noe som skal utbedres eller endres på, er det bare å gå inn i kulverten og gjøre jobben.

Box Culvert-elementene har en lysåpning på 1500 x 2000 mm, med lengde 2000 mm. Denne kulverten er 46 meter lang.


Box Culvert kan selvfølgelig også benyttes enkeltvis, de egner seg utmerket som vei-undergang for kyr og småfe, kabelføringer, vannreservoar, stikkrenner, overvannsledninger og grunne bekkegjennomføringer i vei.

I Lunden, like ved rådhuset i Sandnes, legger Nordbø Maskin om Stangelandsåna i flere hundre meter. En gammel betongkulvert erstattes av Box Culvert. Arbeidet skyldes kommende boligbygging, et prekært behov for utbedring av hovedkloakken som ligger i rør i kulverten, samt ønske om å åpne elveløpet i tilknytning til kirkegården og parkområdet.

Store krav

Vårt hittil største prosjekt er i forbindelse med ombyggingen av Stangelandsåna i Sandnes. Elven starter som et åpent bekkeløp, og føres så gjennom kulvert til utløp i Gandsfjorden. Sandnes kommune oppgradere øvre delen, og vi leverer 400 meter Box Culvert, tildels spesialformede.

Det var dette prosjektet som utløste utviklingen av våre firkantede betongrør.

Plassbegrensning knyttet til øvrig infrastruktur, kombinert med økte vannmengder, gjør at kulverten må utformes med et volum som går ut i bredden. I tillegg svinger elven seg i terrenget. Derfor må overvannsledningen kunne bukte seg både vertikalt og horisontalt. Og være vanntett.

– Vi trengte en firkantkulvert. Når vannivået stiger, skal elva gå ut i bredden og ikke i høyden. Det handler om faren for oppstuving. Det handler også om at en firkantet kulvert gir et lavere tverrsnitt og bedre løsninger for kryssende ledninger, forklarte Odd Arne Vagle, prosjektlederen i Sandnes, da prosjektet startet.

Klikk på illustrasjonen til venstre for større versjon. Da vil du se detaljer som utsparinger for avlastningsplater.


Erfaringene har vist det er tidseffektivt å montere Box Culvert. Den store flaten fordeler vekten på et betydelig område, og elementene jekkes effektivt sammen. Foto: Guttorm Garvik, Sandnes kommune - Teknisk.

Noen ganger er kort byggetid avgjørende, her kommer virkelig Box Culvert til sin rett!Box Culvert er også ideelt til stikkrenner, blant annet med optimal kapasitet i forhold til høyden, kombinert med effektiv montasje. Spesielt ved oppgradering av eksisterende vei er kort byggetid et vesentlig poeng, blant annet av HMS-årsaker.

Her er en samling referanseartikler om Box Culvert, og her kan du lese mer om selve produktet.

Kontakt oss gjerne for mer informasjon.


Box Culvert på Hommersåk i Sandnes. Arbeidet er utført av Nordbø Maskin AS.