Bannerbilde

Utfordringer og samspill

Utfordringer og samspill

Grunnlaget for etableringen av Skjæveland Cementstøperi var et udekket behov; det var en gang en handlingskraftig, ung mann som trengte brønnringer.

Tekst: Inger Anita Merkesal   

Det helle startet med at Georg Hebnes i 1938 kjøpte en gård på Skjæveland. Etterhvert trengte familien vann til fruktproduksjon. Driftige Georg Hebnes begynte å grave, men de steinsette brønnene var ustabile og noen raste sammen. Under arbeidet fikk han ideen til å støpe brønnringer av betong. Han benyttet to forskjellige dimensjoner sildetønner og fylte betong oppi mellomrommet. Armering var piggtråd etterlatt av Tyskerne... Dette ble starten på bedriften, som ble stiftet i 1946.

Initiativ og løsningsvilje har siden kjennetegnet Skjæveland og Multiblokk. Drivkraften er å skape og produsere produkt som løser utfordringer. Nye varer er utviklet fordi noen hadde en uløst oppgave, eller fordi noen så en bedre måte å løse en utfordring på. Det siste ti-året har Skjæveland Gruppen også arbeidet med offentlige forsknings- og utviklingskontrakter (OFU). Dette har vært prosjekt hvor selskapene i nært samspill med det offentlige over år har arbeidet frem nye produkt i en større helhet.

Forskning og utvikling

– Vi var lenge svært produktorientert. Utfordringene og erfaringene vi fikk gjennom OFU-kontraktene trigget oss og viste oss at det er mulig å nå lengre. Når vi har deltatt i utviklingsarbeid har vi blitt møtt med innspill og krav som har gjort at vi har optimalisert produkter og prosesser. Samspill hvor målet er at sluttprosjektet skal bli bra er skjerpende, og gir alle mulighet til forbedre seg, beskriver Egil Lillebø, konsernleder i Skjæveland Gruppen.

– Vi blir bedre av å bli utfordret, og vi får stimuli av å være med på å skape utvikling, sier konsernleder Egil Lillebø. Som følge av OFU-arbeidet oppsto behovet for å teste, dokumentere og demonstrere det som ikke lengre var ett og ett nytt produkt, men produkter som sammen danner helhetlige løsninger. Skjæveland Gruppen har også foreslått løsninger som delvis går stikk i strid med etablert praksis, som å sende overvann ut i veioppbygningen.

Dette gjorde at eierne valgte å investere i et eget Test- og demonstrasjonsfelt, hos Multiblokk. Her stresstestes løsninger, samtidig som feltet er en levende demonstrasjonsarena for slisserenner, permeable dekker, infiltrasjonssandfang-kummer, grå-blå og grønne tak, med mer.

– Når vi presenterer nye produkt og løsninger skal vi ikke bare tro og mene, vi skal vite. Vi skal kunne fortelle en prosjekterende at vi vet at dette fungerer. Derfor har vi blant annet etablert et permeabelt dekke, som er sluk for et område som er 15 ganger større enn seg selv. Her får vi virkelig utfordret dekkets drenerende evner. Samtidig er vi helt åpne om arbeidet og viser frem alt vi gjør. Våre kunder skal være trygge. Derfor bruker vi betydelige ressurser på forskning, utvikling og dokumentasjon, forklarer Lillebø.

Skjæveland Gruppen retter ikke lengre oppmerksomheten utelukkende mot produkt og produktegenskap, nå arbeider selskapene også helhetlig, der produktene inngår som en del av noe større. Det er test- og demonstrasjonsfeltet hos Multiblokk et godt eksempel på.

Selger kompetanse

Storm Aqua, Skjæveland Gruppens kompetanseselskap for overvann, ble etablert som en følge av behovene for å forske, dokumentere og dele kunnskapen som oppsto da Gruppen begynte å utvikle systemløsninger. Storm Aqua har vært med på utviklingen av Test- og demonstrasjonsfeltet og har over år bidratt i en rekke  ulike overvannsprosjekt.

Storm Aqua hjelper til med alt fra forundersøkelser, som benyttes i prosjektering, til forslag til verktøy som i kombinasjon danner løsninger, inkludert beskrivelse og veiledning for montering, drift og vedlikehold.

– Nå har gruppen samlet en betydelig kompetanse, og vi har etter hvert mye å bidra med når det gjelder helhetlige løsninger. Derfor kan kundene, enten det er kommuner, entreprenører, prosjekterende, utbyggere eller andre, kontakte oss for å få bistand helt fra starten. Vi ser ofte at jo tidligere vi kommer inn i en prosess, jo bedre blir resultatet, beskriver Egil Lillebø.

Nye behov i markedet

Blant Skjæveland Gruppens nyeste forskningsprosjekt er et storstilt anlegg for rensing av vegvann. Nye behov gir nye krav, som fordrer bedre rensing, gjerne i kombinasjon med tidsforsinking og infiltrasjon.

Fra montasjen av et magasin som skal benyttes til forskning på rensing av vegvann. Dette ligger i tilknytning til test- og demonstrasjonsfeltet.– Vi har lenge snakket om overvann og endringer i markedet. Nå har de kommet. Anleggsbransjen melder inn nye behov, det smitter over på oss som leverandør. Dette er en utvikling vi har ventet. Det som overrasker oss, er hvor fort dette skjedde.

Nå får vi henvendelser fra utbyggere som har en tomt og et behov, men som ikke vet hvordan dette kan løses innenfor myndighetskravene. Fra  å være ressurs i hovedsak på  produkt- og produksjonsnivå, er vi nå en bidragsyter inn mot løsninger. Vi bistår kunder med å se hvordan de kan få til et system som er optimalt nå og fremover, når det gjelder montasje, og drift og bruk i fremtiden, forklarer konsernlederen.


Trigges av utfordringer

– Så nå handler alt om løsninger?

– Nei, vi vil alltid også være produktorientert. Vi har en produksjonsteknologi som åpner opp for det meste, og vi kan skape mer enn det vi gjør i dag. Hvis det er noen som har et uløst behov, setter vi stor pris på å få forespørsler knyttet til produkt og produksjon.

Vi ønsker avgjort å være en ressurs der også. Det trigger oss like mye hver gang noen kommer til oss med et konkret produkt og lurer på om det er noe vi kan lage, eller har et behov som de ønsker løst. Det er spennende, det er dette vi ønsker, svarer Egil Lillebø overbevisende.

Fakta:

Skjæveland Gruppen ønsker å være en verdifull ressurs og bidragsyter i arbeidet med å løse dagens og morgendagens oppgaver.

Firkantrøret Box Culvert er ett av produktene Skjæveland har utviklet etter at en kundehenvendte seg med en uløst utfordring. Motivet er fra Hommersåk, i Sandenes kommune, hvor den opprinnelige stikkrennen var i ferd med å bryte sammen. Nordbø Maskin AS erstattet den med Box Qulvert.