Bannerbilde

Skjæveland Gruppen spisser laget

Skjæveland Gruppen spisser laget

Fusjonen mellom Skjæveland og Multiblokk er mer enn en sammenslåing. Dette er et ledd i arbeidet hvor gruppen spisser seg for å bli en industriell organisasjon rigget for vekst.

Tekst: Inger Anita Merkesdal   

I den forbindelse gjennomføres en målrettet omstrukturering, og gruppen har ansatt en egen ressurs som endringsleder: Møt Frode Steinsland.

Frode Steinsland har ansvar for endringsprosessene som gjennomføres og er prosjektleder for Prosjekt 2022. Det handler om den nye fabrikken, ny produksjonsmåte og nye former, samt å spisser prosessene for å bli en industriell organisasjon rigget for vekst.

Endringslederen har ikke erfaring fra verken betongrør- eller belegningssteinproduksjon. Til gjengjeld har Steinsland over 20 års erfaring som gjør ham nesten til skreddersydd for oppgavene han nå har ansvar for i Skjæveland Gruppen.

Ledet forbedringsarbeid

Fra BMI Monier har Frode Steinsland 20 års erfaring fra takstein- og prosessindustri. Der deltok han i alt fra å produsere takstein til å være formann. Frode var også produksjonsleder og leder for Lean-arbeid.

– Du har gått gradene?
– Ja, det kan du si. De siste 14 – 15 årene der arbeidet jeg kontinuerlig med forbedring. Vi laget blant annet vårt eget forbedringssystem, for kontinuerlig forbedring, svarer han.

Skjæveland Gruppens endringsleder har også erfaring fra kundeoppfølging og logistikk. I en fireårsperiode arbeidet han hos SAR AS, et selskap som har totaleløsninger for behandling og håndtering av boreavfall, farlig avfall og industriavfall. SAR har mottak over hele landet. Avfallet må behandles fragmentert, derfor sendes det til ulike lokasjoner landet over for korrekt rensing.

– Hos SAR arbeidet jeg i stor grad med å utvikle et nytt ERP-system, for informasjonsdeling i en så fragmentert virksomhet, beskriver mannen.

Frode Steinsland liker å arbeide med mennesker og maskiner, og å få til noe i grensesnittet der. Blant annet derfor ønsket han seg tilbake til betongvareproduksjon.

Forbedring: kontinuerlig prosjekt

– Hvorfor er du her?
– Jeg ønsket denne stillingen av flere grunner. Jeg ønsket meg tilbake til betongvareproduksjon og byggeindustrien. Jeg liker å arbeide med mennesker og maskiner, og å få til noe i det grensesnittet. Derfor ville jeg tilbake til å arbeide mer med fysiske prosesser igjen. Dessuten er selskapenes mål og nære fremtid spennende. Jeg mener styret og eierne har tenkt helt riktig når det gjelder prosjektene knyttet til bærekraft og miljø, den nye fabrikken og samlokalisering. Jeg tenker også at erfaringen jeg har fra 20 år i tilsvarende bransje, gjør at jeg har en del å bidra med, med rett tilnærming, svarer lederen.

– Hvordan ser du på forbedringsarbeidet, sånn generelt sett?
– Kontinuerlig forbedringsarbeid er viktig hos alle. I den forbindelse er det vesentlig å utvikle et system som blir eid av hver enkelt prosesseier.

Frode startet arbeidet sitt i Gruppen i sommer, før han gikk ut i ferie. Nå har han vært på huset i noen uker. Han har fått hilst på folkene og satt seg inn i arbeidet sitt.

Frode endringsleder 3Endringsleder Frode Steinsland sammen med operatør Ole Omland i hjertet av Multiblokks produksjonssentral.

Frode på privaten

– Hvem er du – sånn foruten Frode endringsleder?
– Da er jeg far til fem.

– Har du fem barn?
– Ja jeg er jo en produksjonsmann, sier han og ler.

Barna er i hovedsak store. Selv kommer han fra Ryfylke, bor på Sviland og har hus på Tau.

– Så liker jeg å gå tur. Nå har jeg en finsk lapphund, det er en valp på ti måneder. Jeg liker også å være på sjøen. Jeg har båt og vi liker å komme oss ut i helgene så ofte vi kan‚ forteller han.

Frodes far har fjellgård i Erfjord. Det blir en del turer dit, i kombinasjon med å være ute i naturen.

– Nå har jeg akkurat kjøpt meg motorsykkel. Jeg har ikke fått tatt lappen enda, men foreløpig har jeg mer enn nok å gjøre med å skru. Jeg er mekanisk interessert. Tidligere hadde jeg amerikanske biler som jeg skrudde på, nå får det holde med å skru på sykkelen og båten.

– Vil du kalle deg selv for handy?
– Ja, jeg er vel det ... både når deg gjelder byggearbeider og kjøretøy. Det handler vel også om kunnskap om praktiske forhold. Jeg like å vite hvordan ting henger sammen. Det er utfordrende å se etter hvordan ting kan gjøres bedre. Den som står midt i det har kanskje ikke sett det selv, fordi en har gått lenge i samme tralten, eller slitt med å realisere ideene sine. For min del trives jeg best når jeg får arbeide 50 – 50 på kontoret og ute i prosesser. Jeg gleder meg til arbeidet her i Skjæveland Gruppen!