Bannerbilde

Systemleverandør for overvannsløsninger

Systemleverandør for overvannsløsninger

Klimaendringer krever nye løsninger. De utvikler vi i samarbeid med landets ledende aktører.

Skjæveland Cementstøperi har samme eier som Multiblokk, en anerkjent produsent av belegningsstein, heller, kantstein, støttemurer og permeable dekker.

De senere årene har Skjæveland og Multiblokk i tett og konstruktivt samarbeid ytterligere samkjørt sine produkter for overvannshåndtering. Resultatet er helhetlige løsninger som ivaretar behovet for overvannshåndtering fra vannet treffer bakken. Som en følge av dette innovative arbeidet etablerte Skjæveland Gruppen våren 2015 kompetanseselskapet Storm Aqua, som skal bli ett av de ledende kompetansemiljøer i Norge for praktiske overvannsløsninger.

Sammen er de tre søsterselskapene i Skjæveland Gruppen: Skjæveland Cementstøperi AS, Multiblokk AS og Storm Aqua AS, en systemleverandør for effektive og trygge overvannsløsninger.