I tillegg fikk de bekreftet at arbeidet som gjøres i Storm Aquas regi er riktig og viktig.

Målet med messebesøket var å bli oppdatert på hva som foregår, å identifisere om det er noe Skjæveland, Multiblokk eller Storm Aqua kan gjøre knyttet til produkter og anvendelsesområder, samt å knytte kontakter.

– Vi fikk bekreftet at innen overvannshåndtering er vi på rett vei, spesielt når vi ser på vårt arbeid sammenlignet med det som skjer i andre land. Vi fikk også en del produktideer som det skal arbeides videre med. I tillegg fikk vi knyttet kontakter, som kommer til å bli nyttige, forteller Per Møller-Pedersen, daglig leder i Storm Aqua.

Med 3090 utstillere fordelt på 16 haller og utvendige arealer er IFAT blitt stedet hvor vannbransjen oppdateres. Skjæveland Gruppens representanter traff også flere andre norske besøkende.

Overvann har i flere år vært et viktig tema på messen, og omfanget av produkter og utstillinger relatert til overvann har økt jevnt den senere tiden. I de sentralen delene av Europa er det en stor oppmerksomhet knyttet til rensing av overvann. Årsaken er at Europeerne, inkludert danskene, benytter grunnvann som drikkevann.

– Også vi i Storm Aqua mener at rensing av overvann er et høyaktuelt tema, som vi må gripe tak i nå, forteller Aage Gjesdal, som arbeider innen blant annet overvann hos Storm Aqua.

– Jeg registrerte også at betongvareprodusenter, som ikke har rørproduksjon, men kun konsentrerer seg om kum-produksjon, har begynt å se på kum som et rom for oppbevaring av tekniske løsninger. Det vil si at kummen i hovedsak oppfattes som et volum, mens innholdet er det vesentlige. Også dette tror jeg er en trend som vil nå oss, forteller han.

Aage Gjesdal og Tore Haukali Hansen fra Skjæveland Gruppen på Ifat 2016. Rør med fot, og rør med bedre innvendig utforming tilsvarende Qmax serien, er på full fart inn i sentrale land i Europa.   Innen rør snakket Aage Gjesdal blant annet med en maskinleverandør som fortalte at i Danmark monteres nå så og si utelukkende rør med fot. Det samme skjer i nord-Tyskland nord-Italia, Nederland og Belgia, mens nå også Frankrike kommer for fullt.

IFAT 2016 hadde 3090 utstillere fordelt på 16 haller og utvendige arealer.

Alle foto: Christen Ræstad.