I filmen beskriver han hvordan permeable dekker er bygget opp og han viser funksjonen til overrislingsanlegget på testfeltet som Storm Aqua har ansvaret for.