Qmax Storm er et avrenningssystem utviklet for å håndtere overvann blant annet i flomutsatte områder. Qmax Storm er også funksjonelt og effektivt som et alternativ til tradisjonell overvannshåndtering i vanlige gater, veier og plasser.