Boltlodd på hovedvannledningen

På oppdrag av IVAR har Risa as sveiset et 900 meter langt rør, som skal senkes og krysse et hjørne av Edlandsvatnet. Røret senkes med boltlodd fra Skjæveland Gruppen og skal frakte forbruksvann.
Boltloddmontasje 3
Tekst: Inger Anita Merkesdal

IVAR IKS er et interkommunalt selskap med ansvar for vann, avløp og renovasjon. Dette er første etappe av et storstilt prosjekt hvor det legges en 33 kilometer lang hovedvannledning mellom Ålgård og Stavanger, for å sikre drikkevann til rundt 330.000 rogalendinger. Risa er i all hovedsak ferdig med det øvrige arbeidet knyttet til denne kontrakten, men måtte vente med arbeidet i Edlandsvatnet til juni, av hensyn til laksebestanden.

Boltlodd produsert av Skjæveland
Boltloddene er produsert på bestilling hos Skjæveland.

En tung sak

Røret produseres og leveres i lengder av 20 meter. En lengde i dimensjon 1600 mm veier 10 tonn, uten bolter. En skulle ikke trodd slikt trengte ekstra vekt for å senkes, men plast flyter. På røret har Risa montert boltlodd, fra Skjæveland, ett lodd à 4500 kg. per 15 meter.

Risas arbeid med sveisingen og loddmontasjen tok ti dager. Til å heise lodd og ledning benyttet entreprenøren en 250-tonns mobilkran, og de gjennomførte tre til fire sveiser til dagen.

I midten av juni invitert vi oss selv til Risas anleggsleder på prosjektet, Johannes Olsen, for å få vite mer om hvordan arbeidet gikk.

Boltloddleveranse 2
En 250-tonns mobilkran håndterte loddene og ledningen.

Fin fremdrift

Boltloddene er store og må balansere mens ledningen blir lagt i og den øverste delen montert på. – Jeg har tenkt mye over hvordan dere skulle montere disse.

– Det tenkte vi også mye på, sier Olsen med et smil.

– Så lenge du har plant underlag, går det greit. Derfor valgte vi å støpe en platting, som loddene sto på under montasje, beskriver han.

Risa brukte 15 minutter på montasjen per lodd, og en hydraulisk momentnøkkel for å trekke loddene sammen. Sveisingen gikk uten pauser.

Ett av Risas bilder fra montasjen.

Risas anleggsleder Johannes Olsen


– Hvordan var det å oppleve at montasjen gikk greit?

Det var veldig kjekt, ja. I starten brukte vi litt tid på å finne ut av det. Men etter de første to - tre loddene gikk arbeidet slag i slag.

Klar for senking

Skjæveland på anlegget
Skjæveland følger opp anlegget med besøk underveis.

Fakta

Den nye hovedvannledning mellom Ålgård og Stavanger følger i all hovedsak den samme strekningen som den nåværende hovedvannledningen.

I Edlandsvatnet ligger røret overdekket på vannets bunn.

Prosjektfakta