Capone forenkling for forbedring

Vår populære produktserie Capone består av boltfrie lodd, som er enkle å montere og gir stabil installasjon av rør i vann. Nå har vår Capone-mann forenklet og forbedret produktserien.
Capone på Finnøy
Tekst: Inger Anita Merkesdal

Skjæveland Gruppen arbeider for kontinuerlig forbedring. I så måte er ikke dette noe nytt, men for kundene vil forenklingen gjøre sortimentet mer ryddig og oversiktlig, med en indre logikk.

– Dett er små grep vi har tatt, for å strukturere produktserien litt mer, beskriver Atle Skandsen.

Han er Skjæveland Gruppens kategoriansvarlige for Subsea, og har derfor produktansvar for Capone.

Forenklingen innebærer at Duplo loddene er faset ut, bortsett fra for de minste dimensjonene, stripseloddene. Der leveres Capone Duplo fortsatt. Videre er Capone nå delt inn i fem underkategorier, med samme hovedegenskaper.

Fem underkategorier Capone

  • Capone 1: Er de små stripseloddene. Benyttes med løs pakning. (leveres også disse på pall?)
  • Capone 2: Er lodd som leveres på paller, fra rørdimensjon Ø 90 mm til rør opp til Ø280 mm. Også til disse benyttes løs pakning.
  • Capone 3: Er Capone i dimensjonene fra Ø315 mm til og med Ø450 mm. På disse skyves låseklossene av betong inn fra siden. De er utformet for montasje med monteringsbøyle, og med løs pakning.
  • Capone 4: Er stående Caponelodd, hvor røret sikres med låsekloss som monteres på toppen. Disse har innstøpte løfteankre og fastmontert pyramidepakning. Passer til rørdimensjon fra Ø500 mm til og med Ø900 mm. Låseklossen lastes med pallegaffel.
  • Capone 5: Er i dimensjonene fra Ø1000 mm til Ø1600 mm. Dette tilsvarer kategori 4, men er bestillingsvarer.

For dimensjoner over Ø1600 mm benyttes Skjæveland Gruppens boltlodd, betongloddene for skikkelig store rør.

– Vi har gått over til å levere de største Caponeloddene med fastmontert pakning. Det sparer entreprenørene for arbeid og bidrar til å heve sikkerheten på anleggene. Vi har også videreutviklet monteringsbøylene, for at de skal bære mer fleksible. Det kommer fire hovedbøyler, med monteringskit som passer til disse, forklarer Skandsen.

Atle Skandsen
Atle Skandsen er Skjæveland Gruppens kategoriansvarlige for Subsea, med produktansvar for Capone.

Et markedsbegrep

– Du har også fått utviklet en egen Capone-logo?

– Ja. Det er ikke noe revolusjonerende med den heller, men Capone-loddene er i en særposisjon. De har vært på markedet i mange år og er blitt et eget begrep i denne snevre bransjen. Derfor er det viktig å fronte Capone på en gjenkjennelig måte. Det vil logoen bidra til, svarer Atle.

Capone-loddene produseres i Skjæveland Gruppens fabrikk i Sandnes, til prosjekt over hele landet samt i utlandet. Nylig gikk en leveranse til Karasjok, og nå har Atle fått en ny bestilling til enda ett prosjekt på Island. Denne gangen til en ledning i dimensjonen Ø560 mm.

Capone logo

Capone er det første av Skjæveland Gruppens produkt som har fått sin egen logo.

Fakta

Capone er utformet for å være funksjonelle og trygge i bruk. Når loddene er montert holder de røret stabilt i riktig posisjon, for alltid. Capone har ingen korroderende materialer og lang levetid.