Alma Smart Tank

Tidvis flommer vi over av vann, bokstavelig talt. Samtidig er drikkevann en kostbar ressurs, og bør behandles deretter.
Alma Smart tank skisse
Tekst: Inger Anita Merkesdal

Det er paradoksalt at overvannsnettet vårt må utvides og rehabiliteres for å håndtere stadig større mengder overvann, samtidig som vi bruker noe av verdens beste drikkevann til å spyle toalett og vanne grøntområder. Dette kan vi gjøre noe med.

Alma Smart Tank er en fleksibel nedgravd betongstruktur som består av et nyttevolum og et forsinkelsesvolum. Alma Smart Tank samler takvann og overvann. Smuss sedimenteres i et sandfang i innløpet, før vannet ledes videre til et volum hvor overskytende vann forsinkes og nyttevann magasineres.

Magasinerer nyttevann

Alma Smart Tank magasinerer og tidsforsinker overvann som et tradisjonelt fordrøyningsmagasin. Men som skissen viser er Alma Smart Tank modifisert med en vannpumpe og pumpeledning. Fra nyttevannsvolumet kan en hente vann til vanning, til bruk i toaletter, til varmevekslere/klimaanlegg og andre formål hvor en ikke er avhengig av drikkevannskvalitet på vannet.

Fordi Alma Smart Tank er basert på prefabrikkerte betongelement er det like fleksibelt som et ordinært fordrøyningsmagasin av betongrør. Det er kjøresterkt og dimensjonene tilpasses prosjektets behov, både med hensyn til bredden, lengden og volum.

Alma Smart tank
Illustrasjonen viser prinsippet for Alma Smart Tank utviklet og produsert av Skjæveland.
Vis bilde i full størrelse

Eksempelet over har følgende data:

  • Innvendig mål: 1500 x 2000.
  • Totallengde: 20,5 meter.
  • Nyttevolum: 26 kubikkmeter.
  • Forsinkelsesvolum: 26 kubikkmeter.
  • Integrert sandfang.