ig-mufferør rødfarget

Røde ig-rør benyttes til spillvannsledninger.

FDV & dokumentasjon
Varenr. DN innv. Lengde i mm Vekt i kg. Overdekning i m. Godstykkelse i mm. Maks avvinkling i mm./m. Maks avvinkling i gr.
100007 150 1000 60 1,5 - 10 33 50 2,9
100008 200 1500 137 0,5 - 8 44 50 2,9