ig-spissvender

Legg merke til ny verdi for overdekning på dimensjonene DN 1400 til 2000.

FDV & dokumentasjon
Varenr. DN innv. Lengde i mm Vekt i kg. Overdekning i m. Type
30135 150 500 21 1,5 - 10 Uarmert
30139 200 500 32 0,5 - 8 Uarmert
30141 250 500 47 0,5 - 7 Uarmert
30142 300 500 90 0,5 - 6 Uarmert
30144 400 420 103 0,5 - 5 Uarmert
20215 400 2250 765 0,5 - 7 Uarmert
30145 500 2250 900 0,5 - 7 Uarmert
30146 600 2250 1,050 0,5 - 5 Uarmert
30592 800 2250 1,800 0,5 - 6 Armert
30606 1000 2250 2,870 0,5 - 5 Armert
30133 1200 2250 3,300 0,5 - 4 Armert
30134 1400 2250 4,500 0,5 - 4 Armert
30136 1600 2250 5,700 0,5 - 3 Armert
30137 2000 1500 5,700 0,5 - 3 Armert
30138 2000 2000 7,550 0,5 - 4 Armert
30140 2400 1500 11,400 0,5 - 3 Armert