ig-spissvender

Legg merke til ny verdi for overdekning på dimensjonene DN 1400 til 2000.

FDV & dokumentasjon
Varenr. DN innv. Lengde i mm Vekt i kg. Overdekning i m. Type
100090 150 500 21 1,5 - 10 Uarmert
100091 200 500 32 0,5 - 8 Uarmert
100092 250 500 47 0,5 - 7 Uarmert
100093 300 500 90 0,5 - 6 Uarmert
100094 400 420 103 0,5 - 5 Uarmert
100095 400 2250 765 0,5 - 7 Uarmert
100099 500 2250 900 0,5 - 7 Uarmert
100105 600 2250 1,050 0,5 - 5 Uarmert
100114 800 2250 1,800 0,5 - 6 Armert
100119 1000 2250 2,870 0,5 - 5 Armert
100124 1200 2250 3,300 0,5 - 4 Armert
100129 1400 2250 4,500 0,5 - 4 Armert
100134 1600 2250 5,700 0,5 - 3 Armert
100139 2000 1500 5,700 0,5 - 3 Armert
100144 2000 2000 7,550 0,5 - 4 Armert
100149 2400 1500 11,400 0,5 - 3 Armert