Box Culvert: Svarer til kommunens krav

Skjæveland har utviklet kjøresterke betongelementer for kabelføringer, underganger, stikkrenner, overvannsledninger og grunne bekkegjennomføringer i vei.
Box Culvert ill
Tekst: Inger Anita Merkesdal

Stangelandsåna er ett av to store vannløp som går gjennom Sandnes sentrum. Elven starter som et åpent bekkeløp, og føres så gjennom kulvert til utløp i Gandsfjorden. Sandnes kommune skal oppgradere øvre del av Stangelandsåna. Arbeidet starter med fornyelse og flytting av 150 meter av kulverten i et område regulert til bebyggelse.

Box Culvert ill samlet
Box Culvert er fleksibelt, og åpner for helt nye muligheter.
Vis bilde i full størrelse

Dagens krav

– I kulverten ligger det også en spillvannsledning, som ikke holder tilstrekkelig kvalitet. Vi skal rydde opp i dette samtidig som kulverten flyttes, forklarer Odd Arne Vagle, prosjektansvarlig i Sandnes kommune.

– I tillegg skal kulverten oppgraderes i henhold til dagens krav til tetthet, klima og miljø.

Planen var å legge elva inn i et nytt sirkulært rør. Slik blir det ikke.

Box Culvert ill 1
Box Culvert kan benyttes både liggende og stående, og utformes slik at elementene kan danne en kulvert som følger terrengets kurvatur.
Vis bilde i full størrelse

Produktutvikling

– Vi velger firkantkulvert. Når vannivået stiger, skal elva gå ut i bredden og ikke i høyden. Det handler om faren for oppstuving. Det handler også om at en firkantet kulvert gir et lavere tverrsnitt og bedre løsninger for kryssende ledninger, sier Odd Arne Vagle bestemt.

Da han henvendte seg til markedet, oppdaget han at det ikke var noe produkt som svarte til kommunens behov. Derfor utlyste kommunen en konkurranse. Den vant Skjæveland, som ifølge Vagle har gjort en betydelig designjobb.

Unikt produkt

– Vi ble presentert for prosjektet og oppdaget at i dette området er det kurvaturer både vertikalt og horisontalt. Derfor måtte vi utarbeide et konsept hvor kulverten kan ta ulike radier på kurvaturene. Vi løste oppgaven teknisk og produksjonsteknisk, og utviklet et firkantrør vi har gitt navnet Box Culvert. Med dette vant vi kontrakten og i august skal vi begynne å levere Box Culvert, beskriver Aage Gjesdal fra Skjæveland.

Firkantrørene er to meter brede og halvannen høye, men kan snus og monteres på høykant. Skjøtene tettes med glidepakning.

– Vi kjenner ikke til noe tilsvarende produkt som Box Culvert verken nasjonalt eller internasjonalt, sier Gjesdal.

Tar volumet i bredden

Rør som er to meter brede og halvannen meter høye gir grunnere grøfter og bedre volum i tverrsnitt.

– Firkantrør egner seg spesielt der det er lite å gå på i høyden. Men også når de skal ta opp bekker hvor en må bygge inn større sikkerhetsmargin, beskriver Vagle.

– Jeg tror det er første gang det produseres firkantrør med samme kvalitet som sirkulære rør. Vi kunne gått til en elementfabrikk og fått produsert kulverter av dem. Men Box Culvert gir en helt annen kvalitet på spissendene og pakningen. Dette er ikke en kopi av noe som allerede finnes internasjonalt. Box Culvert har et design og detaljer som gir en unik kvalitet, og legger til rette for helt nye løsninger både styrkemessig og anleggsteknisk, forklarer prosjektlederen fra Sandnes kommune.

Stangelandsåna tegning
Et 150 meter langt strekk av Stangelandsåna skal legges om her i Lunden.
Vis bilde i full størrelse

Tro på firkantrør

Internasjonalt har firkantede rør eksistert lenge, men det har ikke vært en tradisjon for dette i Skandinavia.

– Nå ser vi en trend i denne retningen. Spesielt der det er liten overdekning og lav byggehøyde, er det en fordel å ta ut volumet i bredden. Mens vi har arbeidet med dette har det dukket opp tre andre prosjekt hvor en vurdere Box Culvert, i mindre dimensjoner. Vi har veldig tro på at firkantrøret i fremtiden blir et vesentlig produkt hos Skjæveland. Også for å kunne høste erfaring, var det viktig for oss å få et pilotprosjekt som Stangelandsåna.

– Denne dimensjonen er en start. I fremtiden vil vi produsere Box Culvert i både større og mindre dimensjoner. Det styres av behovet i markedet og hva vi velger å ta fatt i, beskriver Aage Gjesdal fra Skjæveland.