Box Culvert for kyr

Undergang for storfe er tidvis helt avgjørende. Ferdige betongelementer sparer mye tid, hever sikkerheten og kutter kostnaden.
Box Culvert m ku 3
Tekst: Inger Anita Merkesdal

Tidligere har Skjæveland profilert ig-rør i den største dimensjonen som element til kuundergang. Firmaets solide firkantrør, Box Culvert, er enda bedre egnet.

Ig rør Kuundergang 2


Bildet er fra et prosjekt i Randaberg kommune, hvor en vei ble oppgradert og 13 ig-rør på DN 2400 danner en trygg ku-undergang.

Ved bruk av sirkulære rør har det blitt støpt et flatt gulv i bunnen av rørene når disse benyttes til trygge underganger. I Box Culvert er det allerede et solid gulv. Den store horisontale flaten forenkler dessuten montasjen, da den letter komprimeringsarbeidet. Det er tid å spare på å benytte firkantkulverter som element til underganger for storfe.

Box Culvert egner seg for stikkrenner, føring av infrastruktur og annet. Elementene danner fleksible strukturer og vil med tiden bli produsert i flere dimensjoner. Dette er vårt forslag til ku-kulvert; bruk Box Culvert-ku!

Box Culvert m ku 2
Box Culvert elementene er solide og funksjonelle. Box Culvert kan monteres både liggende og stående/horisontalt og vertikalt, og utformes slik at elementene kan danne en kulvert som følger terrengets kurvatur.