Bruk nedbøren

Du kan selvfølgelig tisse i dusjen for å bidra til å spare vann, når kommunene varsler om fare for vannmangel. Men det er metoder som monner mer.
Egil Lillebø fabrikktaket Multiblokk
Tekst: Inger Anita Merkesdal

Oslo kommune oppfordret forleden byens innbyggere til å spare vann, for eksempel ved å tisse og pusse tennene i dusjen.

Vi er enige; vannforbruket per person er høyt i Norge, og det er selvfølgelig riktig å være opptatt av vannsparing. Men vi mangler ikke vann. Vi har nok vann. Det temaet egentlig gjelder er at vi må bli flinkere til å bruke rett vann på riktig sted, og til å ta vare på vannet som den ressursen det er.

Til vanlig er vi i vesten spart for å tenke på dette, men vann er livsviktig, enten vi har for lite eller for mye av det. Og løsningen på det ene problemet – kan være løsningen på det andre.

Drikkevann = næringsmiddel

Ved å ta vare på nedbøren og benytte denne til alt som ikke krever drikkevannskvalitet, kan vi kutte kostnaden til produksjon og distribusjon av drikkevann og samtidig redusere kostnaden ved å fjerne nedbør. Dette vil kreve mer av oss enn å slå av vannkranen mens vi pusser tennene. Til gjengjeld er det langt mer bærekraftig, på sikt.

Vi henter drikkevann fra bestemte kilder. Vannet renses, i all hovedsak med flertrinns høyteknologi. Når det kommer ut av kranen er det meste av forbruksvannet vårt et førsteklasses næringsmiddel i verdensklasse. Kommunene våre arrangerer konkurranser om hvem som leverer landets beste drikkevann.

Nedbør som treffer veier, bebygde områder og andre faste flater har tradisjonelt sett blitt samlet opp i nedgravde rørsystem, og ledet til bekker, elver og sjø.

Derfor vasker vi bilene våre med drikkevann. Vi spyler belegningsstein, rengjør hus, og vanner hagene våre med drikkevann. Bedrifter bruker drikkevann til kjøling, til rengjøring og i produksjonen. Det samme gjør landbruket – i all hovedsak. Samtidig betaler vi som samfunn dyre dommer for å finne, rense og distribuere drikkevann, og på å frakte vekk nesten helt rent regnvann, som oppleves som et problem. Det er på tide å handle annerledes.

Bærekraftig

Multiblokk, en fabrikk som produserer belegningsstein, blokker og andre betongprodukt, bruker sitt eget regnvann i produksjonen. Det sparer de mye penger på. Det kan mange gjøre.

Gråvannet fra næringsbygg og boliger, vannet fra dusjer, servanter, badekar, vaske- og oppvaskmaskiner, kan ledes ut i egne system og brukes til vanning. Det er mulig. Regn som treffer tak, gårdsplasser og annet kan samles opp og brukes i produksjon, til rengjøring eller bli brannvannsreservoar. For eksempel.

Egil Lillebø nærbilde

– Motivasjonen vår var å redusere kostnader. Vi kjøper ikke produksjonsvann. Derfor sparer vi også avløpsavgift, forklarer Egil Lillebø, som er medeier av Multiblokk.

Under fabrikken ligger et 80 kubikkmeter stort magasin for vannlagring, laget av betongrør. Alt regnvannet fra fabrikktaket blir ført til magasinet. Derfra blir det tatt inn i produksjonsprosessen.

Ved nybygging stilles det nå krav til at utbyggere skal dekke kostnaden med å ta hånd om nedbøren som treffer tomten. Derfor kan virksomheter spare penger både til kjøp av forbruksvann og i avløpsavgift.

– Fra produksjonen i fabrikken startet i oktober 2008, har vi vært selvforsynt med vann til produksjonen og til rengjøringen i fabrikken, forklarer Lillebø.

På det meste produserer Multiblokk over 1000 tonn betongvarer per dag. Det tilsvarer 35 vogntog med sand og singel. Bedriften har spart samfunnet for betydelige mengder drikkevann, det kan flere gjøre.

Fakta

Hadde Multiblokk ikke hatt vannreservoar, ville bedriften vært nødt til å bruke drikkevann i produksjonen. Jo mer drikkevann som blir brukt unødig, jo mer drikkevann må renses og jo større vannledninger må legges.

Forbruksvann koster penger, ofte betaler virksomheter også avløpsavgift ut fra kjøpt vannmengde. Med nye og strenge krav til håndtering av nedbør som treffer egen tomt, må utbyggere i tillegg forberede seg på å betale for å fjerne nedbør. Multiblokk gjør det motsatt; takket være regnvannet har firmaet kuttet kostnader.

Alma Smart tank skisse

Det finnes produkter for slikt. Skjæveland har utviklet en effektiv standardisert løsning for magasinering av bruksvann; Alma smart tank. Den kan du lese mer om her.

Avatius er en kumløsning som gjør det mulig å bruke regnvann fremfor drikkevann til vanning.